Kredyt udzielany na przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych wzrośnie o 500 tys. zł, a pieniądze trafią nie tylko do gmin, ale także do powiatów – informuje “Gazeta Prawna”.

W myśl postanowień Ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 169, poz. 1135) z preferencyjnych kredytów przeznaczonych na finansowanie dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych skorzystają powiaty i ich związki jako inwestorzy. Dotychczas z takiej możliwości mogły korzystać jedynie gminy i ich związki. Wzrosła też maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać samorząd. W odniesieniu do jednego projektu kredyt może wynosić do miliona złotych. Nowelizacja ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych ma zwiększyć liczbę projektów przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

źródło: gazetaprawna.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj