Przedsiębiorstwa i jednostki samorządowe mogą starać się o nowy kredyt na inwestycje ekologiczne w Banku Ochrony Środowiska. Do oferty trafiła właśnie linia kredytowa z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego (NIB) na kwotę 30 mln euro.

Uruchomiona linia kredytowa przeznaczona jest na poprawę środowiska naturalnego w Polsce w trzech strategicznych sektorach związanych z: ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną wód i gospodarką wodną oraz gospodarką odpadami.

– "Środki NIB będą wykorzystane między innymi na wsparcie inwestycji związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawą efektywności energetycznej w budynkach. Program przyczyni się również do budowy systemów oczyszczania ścieków, a także usprawni składowanie i sortowanie odpadów stałych. Może on również stanowić ofertę uzupełniającą dla projektów ekologicznych współfinansowanych środkami unijnymi" – wyjaśnia Małgorzata Kowalczuk z Departamentu Instytucji Finansowych w BOŚ.

Oferta linii kredytowej skierowana jest do firm z sektora MSP, dużych przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Nie ma ustalonej minimalnej i maksymalnej kwoty, o jaką można wnioskować. Okres kredytowania wynosi od trzech do ośmiu lat. Możliwa jest także karencja w spłacie do dwóch lat. Maksymalny udział w finansowaniu projektów to 50 proc. kosztu netto inwestycji. Kredyt może być udzielony w euro, jak i złotych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj