Na początku maja w Krośnie organizowana jest zbiórka “zielonych odpadów”, które zazwyczaj tworzą się podczas wiosennych, ogrodowych prac. Za usunięcie zgrabionych liści, trawy i drobnych gałęzi zapłaci urząd miasta.

Od  4 do 9 maja, Centrum Usług Komunalnych KROeko będzie nieodpłatnie odbierać z worki z odpadami ulegającymi biodegradacji. Opady zostaną dostarczone na plac kompostowy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie.

Mieszkańcy mają także możliwość samodzielnego (w dogodnym dla nich terminie) dostarczenia  do ZUO zebranych odpadów zielonych. Do  500 kg będą przyjmowane również nieodpłatnie. Akcja finansowana jest ze środków Urzędu Miasta i obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości z posesji prywatnych osób fizycznych (w zabudowie jednorodzinnej).

źródło: krosno.pl

Czytaj więcej

Skomentuj