W Jaworznie podpisano umowę na realizację projektu, którego celem jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom kamieniołomu w rejonie ulicy Płetwonurków. W ramach prac obszar o powierzchni ponad 8 ha zostanie zrekultywowany, a w miejsce zniszczonej infrastruktury zostanie posadzonych ponad 4 tys. drzew i krzewów.

Prace wykona wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane HPM Sp. z o.o. z Sosnowca.

– Rekultywacja będzie polegała na doprowadzeniu gleby i ziemi z wyrobiska po eksploatacji dolomitu zakładu górniczego Zakładów Dolomitowych Szczakowa do wymaganych standardów jakości oraz odtworzeniu warstwy urodzajnej gruntu – wyjaśnia Marcin Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich. – Ponadto w ramach projektu zostaną zlikwidowane składowiska odpadów przemysłowych i dzikie wysypiska śmieci, a także stara infrastruktura – droga technologiczna, budynki oraz obiekty podziemne.

Najtrudniejszą częścią projektu będzie odizolowanie części obszaru, na którym występują niekorzystne warunki glebowe (bardzo wysokie pH) od wpływu wód opadowych, poprzez nawiezienie warstwy iłów. Jest to szczególnie ważne ze względu na bliskość ujęcia wody pitnej (Galmany) oraz zbiornika wodnego Gródek (Orka). Po przeprowadzeniu tych prac teren zostanie zadarniony i zadrzewiony. Łącznie planuje się posadzenie ponad 4 tys. szt. drzew i i krzewów w tym  m.in. sosen, lip, dębów, grabów, róż sinych, forsycji, głogów oraz sekwoi.

Ponadto cały obszar zostanie zabezpieczony przed możliwością wjechania na teren pojazdami mechanicznymi, co powinno wyeliminować powstawanie w tym miejscu tzw. „dzikich wysypisk”. Przez rekultywowany obszar zostanie również poprowadzona droga pełniąca m.in. funkcje ścieżki rowerowej i ciągu pieszego.

– Planujemy, że projekt zostanie zrealizowany do końca tego roku, a całkowity koszt jego realizacji to ok. 1,4 mln zł – dodaje Marcin Tosza.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj