Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Krzysztof Gołębiewski powołany na Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Krzysztof Gołębiewski powołany na Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
06.03.2023, o godz. 19:14
czas czytania: około 4 minut
0

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, 6 marca 2023 r. wręczyła Krzysztofowi Gołębiewskiego akt powołania na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Krzysztof Gołębiewski od 8 września 2022 r. pełnił obowiązki Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Od kilkunastu lat jest związany z administracją publiczną, z czego od 11 lat z Inspekcją Ochrony Środowiska. Swoją pracę rozpoczynał w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie.

Krzysztof Gołębiewski jest twórcą i koordynatorem pierwszego w Polsce zespołu zadaniowego ds. zwalczania przestępczości środowiskowej, jaki powstał w strukturach Wydziału Inspekcji WIOŚ w Warszawie.

Krzysztof Gołębiewski

Radca prawny. Absolwent administracji i prawa z tytułem magistra. Miłośnik prawoznawstwa, wielki zwolennik ochrony środowiska i modyfikacji przepisów prawa. Jego hobby to również sport. Od 8 września 2022 r. pełni obowiązki Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – czytamy na stronie GIOŚ.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym dzięki czemu uzyskał wpis na listę radców prawnych. Główne obszary zainteresowań to funkcjonowanie organów administracji publicznej w polskim i europejskim systemie prawnym, w tym zasady funkcjonowania służby cywilnej. Wiedza ukierunkowana na prawo administracyjne, cywilne i karne w tym na szczegółowe zasady prowadzenia postępowań – administracyjnych, karnych, w sprawach o wykroczenia oraz cywilnego, a także funkcjonowanie systemu ochrony środowiska w polskim systemie prawnym, w tym w zakresie realizowań zadań przez organy ochrony środowiska.

Od 12 lat jest związany z administracją publiczną, z czego od 10 lat jest pracownikiem Inspekcji Ochrony Środowiska (dalej IOŚ). Swoją pracę rozpoczynał w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej WIOŚ w Warszawie), gdzie zajmował na początku swojej kariery stanowisko starszego specjalisty i wykonywał samodzielne kontrole z zakresu gospodarowania odpadami oraz poważnych awarii przemysłowych. Następnie powierzono mu funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Inspekcji, gdzie odpowiadał za organizację pracy Wydziału Inspekcji m. in. w zakresie realizacji kontroli planowych i pozaplanowych w komponentach odpady, hałas i poważne awarie. Odpowiadał również za koordynację pracy działów inspekcji funkcjonujących w Delegaturach WIOŚ w Warszawie.

Był twórcą i koordynatorem pierwszego w Polsce zespołu zadaniowego ds. zwalczania przestępczości środowiskowej jaki powstał w strukturach Wydziału Inspekcji WIOŚ w Warszawie.

Budował struktury Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ

Następnie został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ. Jego głównym zadaniem w momencie powierzenia obowiązków było zbudowanie struktur departamentu.


 

Pierwszy w Polsce Zespół Terenowy Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ


 

Ponadto w trakcie pracy Krzysztofa Gołębiewskiego na wspomnianym stanowisku udało się wdrożyć szereg rozwiązań usprawniających pracę IOŚ w tym nowym obszarze jej działalności, m. in.:

  • wdrożono szereg zmian legislacyjnych – ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (zmiana w zakresie m.in. granic odpowiedzialności karnej za przestępstwa środowiskowe), rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (zmiana w zakresie umożliwienia tworzenia w WIOŚ wydziałów zwalczania przestępczości środowiskowej), rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (zmiana w zakresie dodania do systemu SENT odpadów w strumieniu transgranicznym);
  • uruchomiono na stronie internetowej GIOŚ formularz „zgłoś interwencję”, który umożliwia w sposób elektroniczny zgłoszenie wniosku o interwencję w zakresie naruszania przepisów o ochronie środowiska;
  • rozwinięto współpracę z IOŚ, KAS, ITD, Policją i Prokuraturą w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, w tym m. in. podpisano porozumienia pomiędzy GIOŚ a KGP oraz zorganizowano ogólnopolską akcję kontroli transportów odpadów „Nielegalne Odpady”;
  • GIOŚ otrzymał dostęp do hurtowni danych BDO, co umożliwia przygotowywanie analiz dla potrzeb IOŚ oraz organów ścigania;
  • opracowano i wdrożono wytyczne do planowania pracy IOŚ w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej, w tym określenie zadań priorytetowych oraz wprowadzono mierniki w zakresie czynności jakie IOŚ wykonuje na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy o IOŚ.

Jest współautorem wytycznych w zakresie realizacji działań pokontrolnych (opis i wzory dokumentów) IOŚ, które stanowią część Informatycznego Systemu Kontroli oraz jest wykładowcą na kursie i współautorem programu szkoleniowego dla osób podchodzących do egzaminu na Inspektora IOŚ.

Od 2022 r. jest również wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia w ramach kursu „Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiary sprawiedliwości”. Jest także autorem komentarzy i publikacji z zakresu ochrony środowiska.


Zwalczanie przestępczości środowiskowej. Oto kierunki nowych działań Inspekcji Ochrony Środowiska [DEBATA]


 

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 NIEBEZPIECZNE [31.05-17.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024