Gospodarka odpadami jest jednym z największych współczesnych wyzwań ochrony środowiska – zwłaszcza w kontekście coraz większej liczby ludności a co za tym idzie produkowanych odpadów. W Polsce rocznie wytwarza się ok 175 mln ton odpadów. Szacunki podają, że tzw. szara strefa w obszarze gospodarowania odpadami w Polsce może być warta nawet 6 mld zł rocznie a jej wielkość określana jest nawet na 30-40% całej gospodarki odpadami. Jakie działania podejmuje i jakie zamierza podejmować w najbliższej przyszłości Inspekcja Ochrony Środowiska? Między innymi o tym, dyskutowali eksperci podczas panelu, który odbył się w ramach debaty “Dzień z Inspekcją Ochrony Środowiska online”.

 

 

 

W debacie, której tematem jest zwalczanie przestępczości środowiskowej oraz kierunków nowych działań Inspekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie udział wzięli:

  • dr Piotr Kosiak, Profesor Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku
  • Krzysztof Gołębiewski, Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, GIOŚ
  • insp. dr Mariusz Ciarka, Rzecznik Komendanta Głównego Policji
  • dr Jakub Czarkowski, Profesor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Wydziały Zwalczania Przestępczości Środowiskowej powstaną w całym kraju

Przypomnimy, że 17 maja w strukturach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu powołano pierwszy w kraju Wydział ds. Przeciwdziałania Przestępczości Środowiskowej.

Podczas konferencji prasowej “Stop dla szarej strefy w gospodarce odpadami”, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Michał Mistrzak zapowiedział, iż na terenie całego kraju będą powstawały Wydziały Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Więcej na ten temat w relacji z inauguracji powołana wspomnianego wydziału i zapowiedzi planowanych działań w artykule:

Ozdoba we Wrocławiu: Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ będzie działał zerojedynkowo

 

Czytaj więcej

Skomentuj