Reklama

AD1A Targi Norymberga S.C. [20.05-28.06.24]

Tag: IOŚ

Łącznie artykułów: 17.

Istota i znaczenie protokołu kontroli IOŚ

Istota i znaczenie protokołu kontroli IOŚ

W praktyce pierwszym, namacalnym przejawem aktywności kontrolnej prowadzonej przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska jest protokół podsumowujący wyniki kontroli. Jego treść i forma rodzą istotne implikacje. Treść i forma dokumentu, o którym mowa we wstępie, określa art. 11 tzw. ustawy inspekcyjnej1 z 20 lipca 1991 roku (dalej: ustawa). W myśl przywołanego przepisu z czynności kontrolnych inspektor zobligowany jest sporządzić protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowanej osobie fizycznej.

Zwalczanie przestępczości środowiskowej. Oto kierunki nowych działań Inspekcji Ochrony Środowiska [DEBATA]

Zwalczanie przestępczości środowiskowej. Oto kierunki nowych działań Inspekcji Ochrony Środowiska [DEBATA]

Gospodarka odpadami jest jednym z największych współczesnych wyzwań ochrony środowiska - zwłaszcza w kontekście coraz większej liczby ludności a co za tym idzie produkowanych odpadów. W Polsce rocznie wytwarza się ok 175 mln ton odpadów. Szacunki podają, że tzw. szara strefa w obszarze gospodarowania odpadami w Polsce może być warta nawet 6 mld zł rocznie a jej wielkość określana jest nawet na 30-40% całej gospodarki odpadami. Jakie działania podejmuje i jakie zamierza podejmować w najbliższej przyszłości Inspekcja Ochrony Środowiska? Między innymi o tym, dyskutowali eksperci podczas panelu, który odbył się w ramach debaty "Dzień z Inspekcją Ochrony Środowiska online".

Nielegalne odpady ze Stargardu wróciły do Anglii

Nielegalne odpady ze Stargardu wróciły do Anglii

02.04.2019
0

Na działce w Stargardzie zgromadzono w sumie ok. dwóch ton odpadów budowlanych, tworzyw sztucznych oraz odpadów zmieszanych. Zwożono je i składowano nielegalnie. Odpady wróciły już do Wielkiej Brytanii na koszt tamtejszej agencji ochrony środowiska.  

Paweł Ciećko: pierwsze nielegalne odpady już wracają do Anglii [WIDEO]

Paweł Ciećko: pierwsze nielegalne odpady już wracają do Anglii [WIDEO]

08.11.2018
1

Zmiany przepisów uszczelniające system gospodarki odpadami nałożyły nowe obowiązki na Inspekcję Ochrony Środowiska. Inspektorzy wyposażeni w nowe narzędzia mają być skuteczniejsi w zwalczaniu nieprawidłowości w gospodarce odpadami. - Ustawa weszła w życie i już działa - mówi Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

css.php
Copyright © 2024