Ministerstwo Energii planuje, że do 2025 r. po Polsce będzie jeździł aż milion samochodów elektrycznych. Cały czas w kraju trwają prace nad rozwojem i badaniem rynku elektromobilności. Jaka będzie jego przyszłość?

Aby się rozwijać, polski rynek samochodów elektrycznych potrzebuje kilku elementów. Są to między innymi odpowiednie regulacje prawne, infrastruktura do ładowania aut, czy dystrybucja i wytwarzanie energii. Dużą rolę odegrać mogą także prywatne firmy inwestujące w ekologiczną motoryzację oraz wspierające je samorządy.

Z perspektywy prac rządu oraz rozwiązań prawnych największe znaczenie ma ustawa o elektromobilności, do której konsultacje zakończyły się w październiku. – Mamy bardzo dużo pozytywnych uwag i wsparcia dla kierunku, który przyjęliśmy – mówi wiceminister Michał Kurtyka.

Ustawa to efekt „Planu rozwoju elektromobilności”, który ministerstwo opublikowało jeszcze w 2016 r. Wśród jego najważniejszych założeń znalazło się zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa bezpieczeństwa energetycznego i tworzenie nowych technologii i marek.

Prace nad elektromobilnością wsparł także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. W lipcu podpisano umowę na upowszechnianie w Polsce samochodów elektrycznych oraz zbadanie, jak ich użytkowanie wpłynie m.in. na środowisko.

ZOBACZ WYDARZENIE: Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce

Projekt „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce” zrealizował Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy razem z Instytutem Elektroenergetyki i Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, oraz norweskim partnerem – firmą Green Business Norway.

Konferencja podsumowująca działania odbędzie się 23 listopada 2017 r. przy ul. Mysiej 3 w Warszawie. Więcej informacji można znaleźć w serwisie Facebook.

Czytaj więcej

Skomentuj