Zakończyły się konsultacje dotyczące nowej ustawy mającej pomóc w upowszechnieniu pojazdów elektrycznych w Polsce. Wnioski przedstawił wiceminister energii Michał Kurtyka podczas spotkania z dziennikarzami.

W konsultacjach ustawy o elektromobilności wzięło udział łącznie ponad 100 podmiotów.

– Mamy bardzo dużo pozytywnych uwag i wsparcia dla kierunku, który przyjęliśmy. Są też duże uwagi, które przedstawiają wyzwania dla interesariuszy dialogu, czy to podpowiedzi lepszych rozwiązań – powiedział wiceminister Michał Kurtyka.

Uwagi w konsultacjach dotyczyły przede wszystkim tego, w jakim stopniu w realizację planu elektromobilności mają zaangażować się gminy, zasad rozwoju infrastruktury, obowiązków operatora infrastruktury, zachęt finansowych oraz szczegółow związanych z pojazdami autonomicznymi.

– Mieliśmy ważną dyskusję na temat zachęt dla kierowców. Mamy dosyć pozytywne usługi odnośnie pojazdów autonomicznych – powiedział Michał Kurtyka.

Ministerstwo stawia także na car-sharing. Usługi tego typu mają zyskać specjalne wsparcie od resortu, będą także uprzywilejowane w systemie elektromobilności.

Aby wzmocnić infrastrukturę dla samochodów elektrycznych w Polsce, resort planuje jej urynkowienie. Ma to nastąpić już w 2018 r. Operatorzy, którzy zdecydują się zainwestować, będą mogli otrzymać pieniądze z funduszu transportu niskoemisyjnego.

A co jeśli urynkowienie elektromobilności nie przyniesie oczekiwanych efektów? Ministerstwo ma plan zastępczy: uruchomienie mechanizmu towarzyszącego i budowa infrastruktury z pomocą operatorów sektora energetycznego.

Wśród ułtawień dotyczących elektromobilności resort wymienia m.in. ulgi VAT, darmowe parkowanie, wstęp do stref niskoemisyjnych, czy możliwość korzystania z buspasów dla samochodów elektrycznych.

Źródło: BiznesAlert

Czytaj więcej

Skomentuj