Zmiany przepisów uszczelniające system gospodarki odpadami nałożyły nowe obowiązki na Inspekcję Ochrony Środowiska. Inspektorzy wyposażeni w nowe narzędzia mają być skuteczniejsi w zwalczaniu nieprawidłowości w gospodarce odpadami. – Ustawa weszła w życie i już działa – mówi Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Kontrole bez wcześniejszych zapowiedzi w dzień lub w nocy, 600 nowych etatów dla inspektorów, ścisła współpraca z organami ścigania, a także dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych jak drony czy systemy namierzania satelitarnego – to kilka z nowości, które IOŚ otrzymał w związku z nowelizacją ustawy, która weszła w życie na początku września.

– Od 20 września inspektorzy nie muszą się legitymować pozwoleniem na przeprowadzenie kontroli, tylko wchodzą na zakład bez zawiadamiania – mówi Paweł Ciećko. W ustawie zapisane jest także, że działania inspektorów zobowiązane są wspierać organy takie jak prokuratura, policja, krajowa administracja skarbowa, czy straż pożarna.

– Te służby muszą się stawić do asysty przy takiej kontroli, jeżeli inspektor o to poprosi – informuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Paweł Ciećko oficjalnie powołany na Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Nowela ustawy o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska upoważnia również IOŚ do zatrzymywania transportów, co do których występuje podejrzenie nielegalnego przewozu odpadów. Na tej płaszczyźnie inspekcja współpracuje z Inspekcją Transportu Drogowego.

– Kontrolujemy uprawnienia podmiotów do gromadzenia i odbioru odpadów, w przypadku ich braku wydajemy decyzję natychmiastową o zatrzymaniu i zawróceniu transportu – tłumaczy inspektor Ciećko. Dodaje, że na skutek przeprowadzonych akcji IOŚ-u pierwsze transporty odpadów wróciły już do Anglii.

– Skoro podmioty, które w Polsce się rozmyły tych odpadów nie odebrały, to angielska agencja ochrony środowiska zabiera je z powrotem do siebie – mówi.

Zdaniem głównego inspektora piony kontrolne wzmocni również wsparcie kadrowe, które zgodnie z ustawą przewiduje przyjęcie w szeregi inspekcji sześciuset nowych pracowników. Zaczną oni pracę od 1 stycznia 2019 r. Nabór rusza w listopadzie i grudniu w placówkach wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w całej Polsce.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Istnieje podstawowe pytania w jaki sposób do Polski trafiły nielegalne odpady. Gdzie były odpowiednie służby: graniczne i celne, Inspekcja Ochrony Środowiska i inne. Czy prowadzone było dochodzenie w sprawie ustalenia winnych przestępstw i czy wyciągnięto odpowiednie wnioski karne i dyscyplinarne?

Skomentuj