Skutkom zmian klimatycznych trzeba przeciwdziałać lub je choćby uwzględniać w planach rozwojowych – oceniają eksperci. Opracowywaniem planów adaptacji do zmian klimatu w polskich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców zajmuje się Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Przedsięwzięcie jest realizowane od stycznia, kiedy to w Ministerstwie Środowiska podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Miejskie Palny Adaptacji (MPA) to pierwszy w Europie tego typu projekt organizowany na taką skalę. Jego efektem będzie przygotowanie planów adaptacji dla 44 miast – partnerów projektu.

Przedsięwzięcie jest realizowane nie tylko przez IOŚ-PIB, ale także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz firmę konsultingowo-inżynierską Arcadis.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie analizy podatności każdego z miast na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych do stwierdzonych zagrożeń.

– Projekt Miejskie Plany Adaptacji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców – mówi Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. – Będzie również wsparciem dla władz lokalnych w pozyskiwaniu środków finansowych na działania inwestycyjne.

Miejskie Plany Adaptacji (MPA) to innowacyjne podejście do szukania rozwiązań problemów wynikających z obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

– Adaptacja powinna znaleźć odzwierciedlenie w polityce rozwoju miasta – uważa Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. – Dotyczy to różnych obszarów: transportu, zdrowia, zaopatrzenia w wodę i energię.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj