Ministerstwo Klimatu i Środowiska rusza z determinacją do walki z mafią środowiskową – zapowiedział dziś we Wrocławiu Jacek Ozdoba, wiceminister w tym resorcie. W ten sposób zainaugurował on pracę pierwszego w Polsce Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.

Powołanie nowego Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej we wrocławskim WIOŚ jest odpowiedzią na konieczność wykrywania przestępczości i wykroczeń przeciwko środowisku, polegających głównie na nielegalnym postępowaniu z odpadami, jak i ściekami.

– Przez wiele lat był to problem bagatelizowany. Teraz się to zmienia. Nowy wydział będzie narzędziem, które pozwoli szybciej, lepiej i sprawniej reagować na łamanie praw i zanieczyszczanie środowiska. Nie może być sytuacji, że państwo w walce z takim problemem jest bezczynne. Będziemy działać zerojedynkowo – podkreślił we Wrocławiu minister Ozdoba.

Kary nawet do 10 mln zł

Dodatkowymi narzędziami w walce z przestępczością środowiskową i szarą strefą w tym elemencie życia publicznego będzie prawo, które pozwoli na nakładanie wysokich kar, sięgających nawet 10 mln zł, czy na sadzanie na ławie oskarżonych nieuczciwych przedsiębiorców.

– Będziemy bezwzględni, zatrzymamy import odpadów do Polski i porzucanie ich na składowiskach – mówił Jacek Ozdoba.

Pochwalił się także pierwszym sukcesem w tym zakresie czyli coraz lepszą współpracą z europejskimi partnerami, którzy pomagają w oczyszczeniu kraju ze śmieci, które przyjechały do Polski z ich terytoriów.

– Brytyjczycy już swoje posprzątali, a teraz kolej na Niemców. Rozmawiamy na ten temat. Mamy nadzieję, że odzew będzie w tej sprawie pozytywny – wyjaśniał Ozdoba.

Nowe narzędzia do pracy inspektorów

Tomasz Kubicki, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu ujawnił, że zaczątkiem powołania pierwszego w kraju Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Środowiskowej była grupa interwencyjna, która działała w tym mieście w  ramach WIOŚ.

– Teraz mamy narzędzia do pracy, przede wszystkim ludzi, ale także sprzęt, na przykład dysponujemy georadarami, statkami bezzałogowymi, samochodami terenowymi czy specjalistycznym laboratorium – wyjaśniał Tomasz Kubicki. – Na początek zwiększymy nasz nadzór nad odpadami oraz gospodarką wodno–ściekową.

Zapowiedział już w najbliższych dniach skrupulatną kontrolę jednego z powiatów na terenie województw dolnośląskiego.

Międzysektorowa współpraca

Minister Ozdoba oraz eksperci podkreślali, że tak zdeterminowana walka z mafią środowiskową będzie także możliwa dzięki współpracy wielu państwowych służb środowiskowych, bo sam GIOŚ to za mało.

Dlatego będą w niej brali udział również Wyższy Urząd Górniczy, Komenda Wojewódzka Policji, Dolnośląska Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Izba Skarbowa we Wrocławiu oraz Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

Ma to pozwolić na bardzo wiele różnorodnych działań, m.in. na skrupulatne kontrole i sprawdzenie szlaków komunikacyjnych oraz  sprawdzanie, jakimi drogami transportowane są do Polski odpady.

W ten sposób wydział chce m.in. zabezpieczyć tereny na Dolnym Śląsku bogate w wyrobiska po złożach różnych minerałów, w których można by nielegalnie składować odpady.

Michał Mistrzak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska zapowiedział powołanie wkrótce w całym kraju i w każdym województwie tego rodzaju wydziałów i komórek, które z równą bezwzględnością będą walczyć z mafią środowiskową.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj