Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powołał Krzysztofa Wosia na prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zastępcą prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą został natomiast Wojciech Skowyrski.

Krzysztof Woś od 17 sierpnia br. pełnił obowiązki prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po tym jak 12 sierpnia premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zdecydował o natychmiastowej dymisji szefa Wód Polskich Przemysława Dacy i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka. Szef rządu podkreślił, że “sprawę zatrucia Odry traktuje z najwyższym priorytetem”.

Kapitan żeglugi śródlądowej

Krzysztof Woś jest kapitanem żeglugi śródlądowej, absolwentem Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2004 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. To także Członek Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Kolegium Redakcyjnego miesięcznika naukowo-technicznego “Gospodarka Wodna”.

Instruktor motorowodny

Woś to także instruktor motorowodny, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Transportu oraz Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej. Od 2018 roku zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. ochrony przed powodzią i suszą. Od 35 lat pracuje w obszarze gospodarki wodnej.

Nowy wiceprezes

Zastępcą prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą został natomiast Wojciech Skowyrski. Jest jest Absolwentem Politechniki Warszawskiej w specjalności budownictwo wodne. Posiada ponad 40- letnie doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie obiektów branży hydrotechnicznej, konstrukcyjnej i architektonicznej. Jest współautorem kilkudziesięciu projektów, w tym zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska, stopnia wodnego Libczyce, modernizacji Oczyszczalni Katowice, modernizacji stopnia wodnego Brzeg Dolny, modernizacji stopni wodnych Januszkowice, Wróblin, Zwanowice. Posiada uprawnienia projektowe hydrotechniczne i ogólnobudowlane i architektoniczne. Przez 25 lat pełnił funkcje projektanta, generalnego projektanta, kierownika pracowni i dyrektora Biura Projektów oraz przez 10 lat kierownika budowy. Był dyrektorem Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji prowadząc nadzór nad inwestycjami w gospodarce wodnej na terenie całego kraju. Od kwietnia 2018 roku był zastępcą dyrektora departamentu ochrony przed powodzią i suszą w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, które od 1 stycznia 2018 roku jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.

Czytaj więcej

Skomentuj