Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego szuka firmy, która wydzierżawi prawie 500 wiat na przystankach komunikacji miejskiej. Potencjalni dzierżawcy mają czas na składanie ofert do 30 stycznia.

Umowa z firmą Adpol – poprzednim operatorem wiat –  wygasła wraz z końcem ubiegłego roku. Zarząd Transportu Miejskiego nie chce by 477 zadaszeń pozostało bez operatora, dlatego ogłosił konkurs na ich dzierżawę.

Zainteresowane podmioty mogą swoje oferty przesyłać do 30 stycznia. Tego samego dnia wszystkie oferty konkursowe zostaną otwarte. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena. Wygra ten, kto zaoferuje najwyższą. Jeśli wpłyną trzy ważne oferty, zostanie zorganizowana aukcja elektroniczna.

Do obowiązków dzierżawcy będzie należało utrzymywanie wiat w czystości i dobrym stanie technicznym. W zamian będzie mógł na wiatach zamontować swoje gabloty reklamowe (na każdej wiacie maksymalnie dwie) i czerpać zyski z tytułu sprzedaży reklam. Reklamy będą mogły być umieszczane tylko w gablotach. Nie będą mogły być tam umieszczane reklamy naruszające obowiązujące prawo, normy społeczne i zasady społecznego współżycia. Dodatkowym ograniczeniem będzie to, że do końca lipca 2012 każda reklama będzie mogła być umieszczona jedynie po uzyskaniu zgody ZTM. Wynika to z zobowiązań Warszawy wobec UEFA w związku z turniejem EURO 2012. Część powierzchni w gablotach przeznaczona zostanie na informację pasażerską umieszczaną tam przez ZTM.

Umowa będzie zawarta na okres do końca 2014 roku.

źródło: ztm.waw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj