Solarne systemy ogrzewania wody działają już w około 470 domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej w gminie Łubianka. Takie instalacje powstały też w gmachach Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz szpitala powiatowego w Świeciu. W trakcie realizacji podobnych przedsięwzięć są gminy Chełmża i Łysomice.

Wszystko dzięki rozdysponowanym przez Urząd Marszałkowski środkom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
W szpitalu powiatowym w Świeciu zakończyła się już instalacja solarnych kolektorów cieplnych, które pozwolą na podgrzewanie wody w całym kompleksie lecznicy. Władze spółki zarządzającej szpitalem liczą, że będą mogły zaoszczędzić około 40 procent dotychczasowych wydatków na podgrzewanie wody i około 4 procent na kosztach centralnego ogrzewania.

Wśród realizujących przedsięwzięcie samorządów lokalnych najbardziej zaawansowane prace prowadzi gmina Łubianka. Do tej pory instalacje pojawiły się na około 470 obiektach. Wśród nich są prywatne domy, a także budynki użyteczności publicznej, między innymi Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz szkoły w Łubiance, Pigży i Brąchnówku. W sumie solary w gminie Łubianka pojawią się na ponad 700 budynkach.

Na etapie wyboru wykonawców solarnego systemu podgrzewania wody są gmina Łysomice oraz Chełmża. W pierwszej z nich realizacja projektu obejmie montaż instalacji w 584 gospodarstwach domowych i 21 budynkach publicznych, między innymi wszystkich szkołach, Orlikach i Świetlicach. W gminie Chełmża instalacje będą źródłem ciepłej wody dla 447 gospodarstw domowych i 14 budynków publicznych.

Szpital w Świeciu oraz samorządy gminy Łubianka, Chełmża i Łysomice otrzymały wsparcie w ramach ogłoszonego przez samorząd województwa w 2010 roku konkursu dotyczącego rozwijania infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku. O dofinansowanie na zakup i instalację kolektorów słonecznych mogły ubiegać się między innymi instytucje i samorządy lokalne. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymali wszyscy wnioskodawcy, których wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną.  

Działający już od lutego 2011 roku nowy system grzania wody oraz wspomagania ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń w Urzędzie Marszałkowskim oprócz energii słonecznej wykorzystuje też energię geotermalną, pozyskiwaną dzięki odwiertom o głębokości blisko 200 metrów, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie głównego gmachu. Zapewnia ciepłą wodę w całym kompleksie, a także ogrzewanie i wspomaganie klimatyzacji w jego nowej części. Film Energetyka odnawialna pozwala na oszczędności.
 
Mieszkańcy regionu planujący montaż instalacji solarnych mają również możliwość ubiegania się o udzielenie preferencyjnych kredytów bankowych (w BOŚ i KDBS) z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Samorządom i podmiotom gospodarczym fundusz udziela preferencyjnych pożyczek na ten cel z możliwością 30-procentowego umorzenia.

źródło: kujawsko-pomorskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj