Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz wójtowie i burmistrzowie dziewięciu gmin powiatów aleksandrowskiego i włocławskiego podpisali 23 września dokument doprecyzowujący ubiegłoroczne porozumienie w sprawie inwestycji rekompensujących straty przyrodnicze i środowiskowe, powstałe w związku z budową autostrady A-1.

Autostrada jest wielkim dobrodziejstwem, ale wiąże się też z pewnymi uciążliwościami i problemami dla gmin przez które przebiega. Chodzi nie tylko o oczywiste kwestie ekologiczne, ale także o lokalne problemy ze skomunikowaniem organizmów terytorialnych przeciętych przez trasę. Samorządowe władze regionu stworzyły mechanizm który choć częściowo rekompensuje tego typu straty, w postaci programu inwestycyjnego obejmującego proekologiczne przedsięwzięcia, finansowanego wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, budżet województwa i budżety beneficjentów.

Do programu przystąpiły:
– gmina Aleksandrów Kujawski
– gmina Raciążek
– gmina Waganiec
– gmina Lubanie
– wiejska gmina Włocławek
– gmina Brześć Kujawski
– gmina Kowal
– gmina Lubień Kujawski
– gmina Choceń.

Dla mieszkańców miast i wsi w wymienionych gminach program oznacza budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, rekultywację składowisk odpadów i zbiorników wodnych oraz zakup sprzętu do konserwacji sieci wodno-kanalizacyjnych. Podpisany dziś dokument uzgadnia realizację 45 takich przedsięwzięć o łącznej wartości blisko 53 milionów złotych.

Gminy zobowiązały się, że do 31 października złożą w Urzędzie Marszałkowskim dokumenty z opisem zadań inwestycyjnych oraz dokumenty potwierdzające zabezpieczenie na ich realizację wkładów własnych.

źródło: kujawsko-pomorskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj