We wrześniu Zakład Zagospodarowania Odpadów uruchomił system wizualizacji i rejestracji parametrów pracy urządzeń znajdujących się w Laboratorium Energii Odnawialnej na Składowisku Odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie.

Wytwarzana moc elektryczna w sposób ciągły jest prezentowana na stronie internetowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w zakładce Laboratorium. Takie rozwiązanie pozwala zainteresowanym osobom na zapoznanie się ze sprawnościami wytwarzania energii odnawialnej w poszczególnych urządzeniach, z energii zawartej w promieniach słońca oraz wiatru. Wyniki pomiarów analizowane w dłuższej perspektywie czasu, pozwolą na określenie możliwości wytwarzania energii elektrycznej ze słońca i wiatru w położeniu geograficznym na jakim znajduje się Poznań i Województwo Wielkopolskie. Dla osób zainteresowanych bardziej szczegółowymi parametrami pracy urządzeń, istnieje możliwość pozyskiwania również wielkości powstającego prądu, napięcia ładowania i prędkości wiatru. Szeroki zakres rejestrowanych parametrów umożliwi m.in. zaciekawionym uczniom i studentom na wykorzystywanie wyników pomiarów, podczas pisania np. prac inżynierskich i magisterskich.

Laboratorium energii odnawialnej na składowisku odpadów m. Poznania powstało w 2009 roku, wyposażone jest:
– turbinę wiatrową o poziomej osi obrotu o mocy 200W
– turbiną wiatrową o pionowej osi obrotu o mocy 300W
– moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny o mocy 140W
– moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy 140W
– gablotę wodoszczelną z opisem doświadczeń omawianych na lekcjach fizyki: model silnika elektrycznego, dysk Newtona, radiometr Crookesa.

źródło: poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj