Laboratorium działające w ramach Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji mogło fałszować protokoły z badań wody. O sprawie informuje warszawskie “Radio dla Ciebie”.

Warszawskie miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji poinformowało OPWiK, że mogło dojść do nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań wody dla Warszawy i kilku okolicznych gmin. Pismo w tej sprawie skłoniło powołaną pod koniec listopada nową prezes otwockich wodociągów Annę Rozwadowską-Palarz do skierowania sprawy do prokuratury. Podobny wniosek złożyło już także samo warszawskie MPWiK.

Sprawa dotyczy nowo wybudowanego przyłącza w Piastowie. Stwierdzono tam, że data wystawienia dokumentu, a tym samym wyniku badania, jest wcześniejsza od daty pobrania próbki wody z przyłącza. Do zdarzenia doszło w październiku ub. roku.

Woda jest bezpieczna

Warszawskie wodociągi zapewniają jednak, że “zdarzenie pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na wysoką jakość wody dostarczanej mieszkankom i mieszkańcom Warszawy przez MPWiK S.A. Warszawska kranówka spełnia rygorystyczne wymogi określone przepisami prawa krajowego i unijnego a jej parametry są stale kontrolowane na każdy etapie uzdatniania oraz bezpośrednio w sieci miejskiej. Stwierdzenie przez MPWiK S.A. niniejszych nieprawidłowości i ich zgłoszenie do Policji jest potwierdzeniem prawidłowości i skuteczności procedur, których zadaniem jest bezpieczeństwo wody w warszawskiej sieci wodociągowej. Dla przypomnienia pragniemy zauważyć, że MPWiK posiada własne akredytowane laboratoria, w których rocznie jest wykonywanych ok. 170 tys. badań wody”, podaje MPWiK w oświadczeniu na swojej stronie internetowej.

Kontrole są i będą

Kontrolę jakości wody w samym Otwocku zapowiedział wojewódzki inspektor sanitarny. Pracownik laboratorium odpowiedzialny za sytuację został zwolniony, podała TVN24 prezes przedsiębiorstwa. Prezydent Otwocka Jarosław Margielski rozpoczął audyt w laboratorium.

Wcześniej prezydent Otwocka zarzucał poprzedniemu zarządowi wodociągów liczne nieprawidłowości, m.in. nieuzasadnione koszty promocyjne, prowadzenie dużych inwestycji bez stworzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji.

Wody Polskie i prezydent Otwocka zarzucają nieprawidłowości wodociągom

Źródło: RadioDlaCiebie

Czytaj więcej

Skomentuj