Gmina Łapy (woj. podlaskie) otrzymała blisko 900 tys. zł dotacji na kanalizację i wodociąg w Płonce-Strumiance, Łapach-Łynkach i Gąsówce Starej.

W lutym br. Gmina Łapy złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka-Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara” w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

1 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził listę projektów, które uzyskają wsparcie. Gmina Łapy znalazła się na 9 miejscu listy rankingowej, które uzyskały dofinansowanie. Wartość całego projektu wynosi 1 592 080,52 zł, wysokość kosztów kwalifikowanych 1 304 984,02 zł, a uzyskana dotacja to 864 632 zł. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w ramach projektu będzie wybudowana w 2011 roku. Jeszcze w tym roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy.

źródło: lapy.podlasie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj