21 czerwca podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy miastem Wrocław a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu. Strony zobowiązały się w nim do akcentowania pozaprodukcyjnych funkcji lasów, a w szczególności funkcji ekologicznych i społecznych oraz kulturotwórczej roli lasów.

Porozumienie sygnowali: Wojciech Adamski – wiceprezydent Wrocławia, oraz Edward Podczaszyński – p.o. dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Porozumienie formalizuje współpracę leśników i samorządowców, która de facto trwa już od kilku lat.

Jej dotychczasowe efekty to m.in. wspólnie opracowany i zrealizowany system informacji internetowej o lasach Wrocławia.W roku 2010  zainstalowano też w terenie 55 tablic informacyjno-edukacyjnych, ujednolicających system informacji wizualnej lasów Wrocławia. Tablice te przybliżają mieszkańcom miasta przyrodę i turystykę wszystkich ważniejszych kompleksów leśnych położonych w granicach miasta. W ramach współpracy wydano też drukiem mapę „Lasy Wrocławia”, która zdobyła II nagrodę w konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2010”.

źródło: lasy.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj