Rok 2011 został ustanowiony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów. Oficjalna uroczystość zamykająca jego obchody odbyła się 13 grudnia w Genewie. Wydarzenie poprzedziła debata na temat przyszłości Lasów w Europie i Ameryce Północnej.

Podczas debaty poprzedzającej ceremonię zakończenia obchodów Międzynarodowego Roku Lasów 2011odbyły się prezentacje dotyczące kondycji lasów w Europie i Północnej Ameryce i ich przyszłości. W trakcie spotkania omówiono priorytety w tym zakresie i wyzwania, przed jakimi stoją lasy w tych regionach świata. Poruszono także kwestie pochłaniania przez lasy dwutlenku węgla i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Jak będą wyglądały lasy w 2030 roku?

Głównym przesłaniem Międzynarodowego Rok Lasów 2011 (ustanowionego w grudniu 2006 r. przez ONZ) były – „Lasy dla ludzi”. Miało ono uświadomić, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu ludzi na całym świecie. Należy bowiem pamiętać, że lasy dają schronienie 300 milionom ludzi na całym świecie, a ponad 1.6 miliarda ludzi utrzymuje się dzięki ich zasobom. Natomiast w lasach, które pokrywają 31 proc. całkowitej powierzchni ziemi, żyje 80 proc. różnorodnych gatunków wszystkich żywych organizmów.

CCJ 300 x 250

Celem Międzynarodowego Roku Lasów 2011 było zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu europejskich lasów, a także uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałeji zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług. Wzbogacają one różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają dwutlenek węgla) oraz zapewniają miejsca pracy, a także piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka. MRL miał także zwiększyć atrakcyjność drewna, jako surowca i źródła energii, poprzez uświadomienie społeczeństwu zdolności odnawiania się lasów.

Forum Leśne Narodów Zjednoczonych (United Nations Forum on Forests) powstało w 2000 r. i stanowi platformę dla międzynarodowej współpracy i działań krajowych zmierzających do zapobiegania degradacji lasów, redukcji procesu deforestacji oraz zmniejszenia ubóstwa wśród ludności zamieszkującej lasy. Jego zadaniem jest wspieranie zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów.

źródło: nos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj