Znamy nowych „Liderów Polskiej Ekologii” – statuetki i możliwość korzystania z tytułu lidera otrzymało 15 nowych podmiotów przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Uroczystość odbyła się 15 listopada br. w Warszawie.

Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” nadawany przez Ministra Środowiska jest uhonorowaniem  wszystkich, którzy przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naszego kraju i jakości życia mieszkańców, których działania mają wymierny efekt zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Laureaci i  uczestnicy konkursu postrzegają ochronę środowiska, jako  atut konkurencyjności i ważny element rynku.

Zadaniem Konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska. 

W tegorocznej edycji (objętego  honorowym patronatem Prezydenta RP) konkursu wzięło udział  80 jednostek. O nagrodę ubiegało się 35 gmin, związków gmin i powiatów, 42 przedsiębiorstwa oraz 3 organizacje pozarządowe. Podczas oceny zgłoszonych wniosków niezależni eksperci oraz Rada Programowa szczególną uwagę zwracali na zastosowanie najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań.  Do wizytacji, stanowiących końcowy etap oceny, Rada Programowa wybrała 23 przedsięwzięcia, 15 z nich to zdobywcy tegorocznych statuetek i tytułów  „Lider Polskiej Ekologii 2011”. Nagrody przyznano 8 przedstawicielom przedsiębiorstw, 5 jednostkom samorządu terytorialnego oraz 2 przedstawicielom ekologicznych organizacji pozarządowych.

– „Uczestnikom Konkursu ubiegającym się o tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” poprzeczkę ustawiono bardzo wysoko. Mimo to wybór tych najlepszych, wybór Liderów nie był sprawą prostą, bo każde zgłoszone do Konkursu przedsięwzięcie zasługuje na uznanie” – powiedział Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Przewodniczący Rady Programowej Konkursu.

Od początku istnienia Konkursu , tj. w latach 1996-2011 łącznie uhonorowano 133 jednostki – 92 tytuły „Lidera Polskiej Ekologii” przyznano  przedsiębiorstwom, 39 jednostkom samorządu terytorialnego i  2 stowarzyszeniom i fundacjom. 

LAUREACI:

KATEGORIA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Podkategoria GMINA MIEJSKA
• Miasto Gdańsk, woj. pomorskie – za „Kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska”
Podkategoria GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
• Gmina Karlino, woj. zachodniopomorskie – za „Realizację zadań proekologicznych w gminie”
Podkategoria GMINA WIEJSKA
• Gmina Duszniki, woj. wielkopolskie – za „Aktywną ochronę środowiska w Gminie Duszniki”
• Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie – za „Działania na rzecz ochrony środowiska”
Podkategoria ZWIĄZEK GMIN
• Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, woj. podkarpackie – za „Program poprawy czystości zlewni rzeki
Wisłoki”
Podkategoria POWIAT ZIEMSKI
Nominacji nie przyznano

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWO
Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
• TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, woj. śląskie – za
„Modernizację IOS, budowę III ciągu odsiarczania spalin dla bloków nr 3 i 4 oraz budowę osadnika żużla”
Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
• SARPI Dąbrowa Górnicza Sp z o.o. w Dąbrowie Górniczej, woj. śląskie – za „Rozbudowę i modernizację
instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i przemysłowych”
Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZĄCE USŁUGI KOMUNALNE
• KOM-EKO S.A. w Lublinie, woj. lubelskie – za przedsięwzięcie „Odzyskujemy czysty Lublin”
• Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, woj. śląskie – za „Modernizację
oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach”
Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO LEŚNE, ROLNICZE, PRZYRODNICZE
• Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, woj. dolnośląskie – za „Ochronę przyrody na
użytku ekologicznym jako element zrównoważonego rozwoju regionu”

KATEGORIA WYRÓB
Podkategoria TECHNOLOGIE
• Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. w Zabrzu, woj. śląskie – za „Nowoczesną technologię
oczyszczania gazu koksowniczego z zastosowaniem innowacyjnych i ekologicznie skutecznych rozwiązań”
• Nadleśnictwo Bytnica, woj. lubuskie – za „Wzbogacenie bioróżnorodności w lasach Nadleśnictwa Bytnica przez
zastosowanie Metody Sobańskiego”
Podkategoria URZĄDZENIA
• APATOR S.A. w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie – za „Urządzenia tworzące przedpłatowo-kredytowe
systemy pomiarowe”

KATEGORIA STOWARZYSZENIA I FUNDACJE
• Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, woj. warmińsko-mazurskie – za działania
„W trosce o środowisko naturalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”
• Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hr. Stefanii Raczyńskiej w Żarkach Letnisko, woj. śląskie – za akcję
„Czysty Las, Czyste Letnisko”


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj