Ze składowiska odpadów w Matyskach w gminie Węgorzewo zostanie usuniętych kilkaset ton niebezpiecznych substancji. Podobny los czeka składowisko w miejscowości Siniec w powiecie kętrzyńskim.

Ze składowisk zostaną usunięte zanieczyszczenia poprzemysłowe z metali i przeterminowane środki ochrony roślin. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 września br. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z powiatem kętrzyńskim i węgorzewskim oraz gminami Srokowo i Węgorzewo. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 września br. Środki na likwidację składowisk pochodzą z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz wkładu władz lokalnych.

Przedsięwzięcie otrzymało także wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Źródło: www.wfosigw.olsztyn.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj