Wraz z początkiem 2009 roku wszystkie gdańskie ścieki przyjmuje Oczyszczalnia Ścieków Wschód. To efekt prac związanych z likwidacją Oczyszczalni Ścieków Zaspa.

Przełączenie ścieków z Oczyszczalni Ścieków Zaspa do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód to efekt inwestycji prowadzonych przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. od 2007 roku, wymuszonych przez zaostrzenie wymagań ograniczenia emisji związków biogennych do środowiska morskiego. Od czerwca 2007 r. trwały prace związane z modernizacją przedwojennego kolektora w ul. Hallera, wykonaniem kanalizacji w ul. Reja, ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki oraz ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

Jednocześnie budowany jest kolektor Ołowianka II, odprowadzający ścieki do Oczyszczalni Wschód. Inwestycja ta pozwoli na  bezpieczny odpływ ścieków i zabezpieczy miasto na wypadek awarii systemu ściekowego.

Prace związane z modernizacją gdańskiej gospodarki ściekowej, realizowane w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego zakończą się w 2010 r. Do tego czasu Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk-Wschód zostanie przystosowana do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego, powstanie także Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów. 

Końcowa likwidacja wyłączonych obiektów Oczyszczalni Zaspa zaplanowana jest na koniec 2009 roku.  

źródło: giwk.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj