W siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyła się prezentacja systemu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Elektroniczny system dostarcza na bieżąco dokładnej informacji o aktualnej pozycji lodołamaczy w momencie ich postoju (pogotowia lodowego) jak również w trakcie prowadzenia właściwej akcji lodołamania.

Wizualizacja danych odbywa się na podkładzie mapowym (m.in. ortofotomapy, mapy topograficzne) wzbogaconym o dane wektorowe z zasobu RZGW Szczecin wyświetlane dzięki zastosowaniu technologii WMS.Obecnie każdy lodołamacz biorący udział w akcji lodołamania jest wyposażony w terminal GPS/GSM przekazujący aktualną pozycję jednostki do centrum znajdującego się w siedzibie RZGW Szczecin. Urządzenia są w pełni autonomiczne i nie wymagają ze strony załogi lodołamaczy wykonywania dodatkowych czynności.Urządzenia zainstalowane na lodołamaczach korzystają z technologii GSM gdzie poprzez transmisję internetową w standardzie GPRS przekazywane są współrzędne  geograficzne do centralnej bazy danych.

Zgromadzone dane będą podlegały dodatkowej analizie w systemach informacji przestrzennej z rodziny ArcGIS Desktop użytkowanych  w RZGW Szczecin tak aby można było jeszcze skuteczniej zaplanować przebieg akacji lodołamania.W ramach prezentacji systemu można było obserwować pracę lodołamaczy w trzech rejonach operacyjnych tj. na rzece Odrze Zachodniej w Szczecinie gdzie poruszały się  lodołamacze stacjonujące w bazie PBH „Odra 3” , na rzece Odrze granicznej w rejonie Cedynia – Siekierki gdzie odbywał się rejs próbny niemieckiego lodołamacza „Schwedt” oraz na rzece Odrze skanalizowanej gdzie widoczne były ruchy lodołamacza będącego w dyspozycji RZGW Wrocław, stacjonującego aktualnie na śluzie w Brzegu Dolnym.W jednym momencie można było obserwować ruchy jednostek zarówno w województwie zachodniopomorskim jak i w dolnośląskim.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest odpowiedzialny za prowadzenie czynnej ochrony przeciwlodowej, będącej elementem ochrony przeciwpowodziowej na wodach śródlądowych rzeki Odry. Czynna ochrona przeciwlodowa ma zapewnić swobodny spływ lodu oraz likwidację zatorów lodowych mogących doprowadzić do wystąpienia powodzi zatorowych. Ochrona ta realizowana jest przez prowadzenie akcji lodołamania przy użyciu specjalistycznych statków do łamania pokrywy lodowej (lodołamaczy). Kierownictwo akcji lodołamania sprawuje RZGW Szczecin. W celu prowadzenia prawidłowej, efektywnej oraz skutecznej koordynacji akcji lodołamania, niezbędnym było stworzenie właśnie takiego systemu, który umożliwia określenie w czasie rzeczywistym (wraz z wizualizacją w systemach GIS) pozycji poszczególnych lodołamaczy. Obecnie system jest w fazie testowania i pierwszego uruchomienia operacyjnego.

wfos.szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj