Zbiorniki wodne w łódzkim Arturówku będą zrekultywowane. Estetyka oraz walory zdrowotne jednego z najważniejszych obiektów weekendowej rekreacji łodzian z roku na rok mają być coraz lepsze.

Woda będzie czystsza zarówno w stawach na Arturówku, jak i w rzece Bzurze. Wyeliminowane zostaną m.in. toksyczne zakwity sinic i zanieczyszczenia bakteriologiczne. Realizacja projektu potrwa 5 lat – rozpocznie się wraz z początkiem 2010 roku i potrwa do końca 2014 roku. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 1 mln 250 tys. euro.

Działania w ramach przedsięwzięcia pn. „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” będą prowadzone w trzech zbiornikach: dolnym, który pełni funkcję kąpieliska, środkowym – rekreacyjnym, po którym można pływać sprzętem wodnym oraz górnym, spełniającym funkcję osadnika. Adaptacji ekohydrologicznej poddane zostaną też dwa zbiorniki znajdujące się na Bzurze. Wszystkie będą oczyszczone z osadów. Wokół stawów stworzona zostanie strefa buforowa z roślinności, powstaną też maty roślinności pływającej – ich zadaniem stanie się wyłapywanie szkodliwych substancji, zanieczyszczających wodę. Zaplanowano również specjalistyczne szkolenia i działania w zakresie przechwytywania wody opadowej.

– Istotą jest to, by oczyszczenie zbiorników było trwałe, i aby w przyszłości oczyszczały się one same. Dzięki metodzie wypracowanej przez zespół prof. Macieja Zalewskiego, pieniądze, które włożymy w ten projekt, wykorzystamy najbardziej efektywnie, ponieważ doświadczenia, które tutaj zdobędziemy zastosujemy również przy rekultywacji Stawów Stefańskiego i Stawów Jana – powiedział wiceprezydent Włodzimierz Tomaszewski. – Osiągniemy efekty zdrowotne i rekreacyjne, ale też gospodarcze: stworzone zostaną nowe miejsca pracy i pozyskamy nowe źródła energii. Ten projekt to wyzwanie dla naukowców, służb komunalnych i planistów – by projektowali jak najwięcej miejsc zielonych i jak najwięcej miejsc do przechwytywania wody do życia w mieście.

Zrewitalizowane zbiorniki wraz ze zmodernizowaną siecią łódzkich rzek i licznymi parkami mają stanowić „zielono-niebieską sieć” wokół miasta, która poprawi warunki i jakość życia łodzian.

Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego podjęcie i wykonanie jest możliwe m.in. dzięki trwającej już od kilku lat w Łodzi modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej i burzowej.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj