Zakończyły się warsztaty urbanistyczne „Zszywanie Miasta” zorganizowane przez Łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Miejską Pracownię Urbanistyczną.

Ich celem było wypracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieścia graniczącego z dworcem Łódź-Fabryczna i planowanym Nowym Centrum Łodzi, tak, aby połączyć go ze strefą ul. Piotrkowskiej.

Osiem zespołów projektowych, które podczas dyskusji z mieszkańcami, przedsiębiorcami i urzędnikami wypracowały wytyczne do koncepcji urbanistycznych, przystąpiło do pracy i po miesiącu przedstawiło jej rezultaty.

– Wykonaliście gigantyczną robotę, analizując tę część miasta z wielu punktów widzenia. To pozwoli nam przygotować wytyczne do oficjalnych planów zagospodarowania tej przestrzeni, a już obecnie, dzięki wam, zaczynają się krystalizować choćby rozwiązania systemu drogowego w tym rejonie – powiedział na spotkaniu Marek Janiak – architekt miasta.

Pierwsze miejsce zajął zespół kierowany przez Monikę Trochyn-Cynke. – Te dwie przestrzenie chcemy połączyć dwoma placami. Pierwszy z nich to obszar przed Łódzkim Domem Kultury, a drugi to poszerzony skwer przed filharmonią. Te nowe wnętrza urbanistyczne stymulowałyby rozwój ulic i pasaży od nich odchodzących. Do komunikacji pieszej z ul. Piotrkowską mogłyby być wykorzystać długie historyczne podwórka, które zyskałyby nowe szanse rozwojowe. Nie zapomnieliśmy o zieleni. Place, pasaże i historyczne ulice będą zdobić szpalery drzew,  a szczytowe ściany budynków staną się podporą dla pnączy – mówi szefowa zespołu.

Aprobatę publiczności i ekspertów zyskiwały projekty raczej oszczędne w nowe propozycje budowlane, kładące natomiast nacisk na dobre skomunikowanie okolic przyszłego dworca z miastem. 

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj