1 / 3

Wspólny projekt Uniwersytetu Łódzkiego, miasta oraz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej dotyczący rekultywacji zbiorników rekreacyjnych Arturówek otrzymał prestiżową nagrodę “The Best LIFE projects”. Tym samym znalazł się w gronie 10 najlepszych projektów LIFE, które zakończyły się w latach 2016-2017. Teraz pretenduje do nagrody „Best of the Best Award”.

Zbiorniki Arturówek są ważnym miejscem rekreacji w Łodzi, a dla mieszkańców miasta i okolic także jednym z miejsc wypoczynku w czasie wakacji. Niezwykle istotne było więc utrzymanie wysokiego stanu jakości wód. W ramach projektu wykonano m.in. odmulenie zbiorników, przebudowę budowli piętrzącej przy ul. Krasnoludków oraz wykonano systemy gabionowe przechwytujące zanieczyszczenia.

Inwestycja była warta ponad 1,2 mln euro, a wkład miasta wyniósł prawie 1 mln zł. Projekt był realizowany przez pracowników Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Łódzką Spółką Infrastrukturalną oraz miastem. Współfinansowany był m.in. przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także wkład własny beneficjentów projektu współfinansowany przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Łódzki MOSiR modernizował Arturówek w 2016 r. Wykonał wówczas wodny plac zabaw dla dzieci składający się z 17 atrakcji wodnych, a także wybudował stację uzdatniania wodny, zaplecze sanitarne, toalety i monitoring. Wykonany został także tradycyjny plac zabaw dostosowany dla osób niepełnosprawnych, siłownia plenerowa oraz ścieżki piesze i rowerowe. Wybudowano ponadto przyłącze wod-kan i elektryczne, ustawiono elementy małej architektury (ławki, tablicę, kosze na śmieci, kosze na psie odchody). Zamontowano oświetlenie solarne przy siłowni i placu zabaw. Inwestycja była warta prawie 3,5 mln zł.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w ramach “2018 EU Green Week” 23 maja 2018 r. w Brukseli.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj