Warszawska firma WARBUD S.A. za kwotę ok. 13,8 mln zł zrealizuje I etap budowy nadnarwiańskich bulwarów w Łomży.

– Dziś jest historyczny moment dla naszego miasta. Podpisujemy umowę na realizację I etapu nadnarwiańskich bulwarów. Przez wiele lat były one w sferze marzeń i powszechnych oczekiwań mieszkańców. Zagospodarowanie bulwarów i zwrócenie miasta w stronę rzeki, spowoduje, że mieszkańcy będą mogli wypoczywać i spędzać wolny czas właśnie nad Narwią – powiedział przed podpisaniem umowy prezydent Mieczysław Czerniawski.

Inwestycja  docelowo zostanie dofinansowana w 70% środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pierwszy etap realizacji bulwarów ma zostać zakończony w listopadzie 2012 roku.

Etap pierwszy budowy terenów sportowo-ekreacyjnych nad Narwią zakłada wykonanie portu rzecznego z przystanią pasażerską dla dwóch dużych jednostek, mariny o wymiarach 40×30 metrów przystosowanej do obsługi 20 małych jednostek, hangaru oraz bulwarów rzecznych z dwoma ciągami komunikacyjnymi (ścieżką pieszą i rowerową) długości ok. 0,5 km, biegnącymi po koronie niewielkiego nasypu, który od strony koryta rzeki ma być umocniony narzutem kamiennym w płotkach. Inwestycja przewiduje również budowę dróg dojazdowych do bulwaru i portu (od strony ul. Zjazd z miejscami parkingowymi) i ul. Krzywe Koło. Ponadto wykonany zostanie wodociąg z 4 publicznymi kranami z wodą do picia, kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków, kanalizacja deszczowa z separatorem substancji ropopochodnych, oświetlenie terenu, w tym przystani i bulwarów (łącznie ponad 50 słupów oświetleniowych) oraz monitoring.

Dokumentację nadnarwiańskich bulwarów opracowali projektanci z Katedry Geoinżynierii Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Łomżyńskie bulwary maja być jednym z ważniejszych elementów planowanego już „Szlaku Żeglownego im. Stefana Batorego” – rekonstruowanej trasy wodną utworzonej przez króla Stefana Batorego, a łączącego Kanał Żerański przez Wisłę, Narew, Biebrzę, Kanał Augustowski do rzeki Niemen.

źródło: lomza.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj