Lotnisko Chopina w Warszawie przystępuje do programu Airport Carbon Acreditation, którego celem jest ograniczanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To kolejna inicjatywa warszawskiego portu na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

– Ekologię traktujemy bardzo poważnie jako element odpowiedzialności za lokalne środowisko – mówi Michał Marzec, dyrektor warszawskiego portu.

Airport Carbon Acreditation (ACA) to program zatwierdzony przez Europejską Radę Lotnisk, który ma na celu zachęcanie portów lotniczych do walki ze zmianami klimatycznymi poprzez zarządzanie emisjami (carbon management) i zdefiniowanie spójnego i zgodnego działania w tym obszarze. Dotychczas certyfikaty ACA otrzymały 22 porty lotnicze z 12 krajów europejskich, m.in. w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Paryżu i Sztokholmie. Lotnisko Chopina przystępuje do programu jako pierwszy port w Polsce i Europie Środowo-Wschodniej.

ACA obejmuje cztery poziomy zaawansowania. Warszawski port będzie składał aplikację do certyfikacji poziomu pierwszego. Wymaga to przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich źródeł emisji CO2 i innych szkodliwych gazów cieplarnianych, a także poddania się niezależnemu audytowi pod kątem rocznej wielkości emisji.

– Jesteśmy dobrze przygotowani do przeprowadzenia procedury niezbędnej do uzyskania certyfikatu. Źródła emisji mamy zinwentaryzowane już od ubiegłego roku. Teraz wystarczy poddać tę naszą wiedzę weryfikacji niezależnych ekspertów – tłumaczy Witold Piechota, szef Działu Ochrony Środowiska warszawskiego portu.

Po uzyskaniu certyfikatu na poziomie pierwszym Lotnisko zamierza realizować kolejne etapy, programu, które obejmują: redukcję śladu węglowego poprzez zarządzanie źródłami pozostającymi pod kontrolą zarządzającego portem lotniczym (poziom 2 – redukcja), angażowanie partnerów portu do wspólnych działań dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (poziom 3 – optymalizacja) oraz docelowe osiągnięcie i utrzymanie stanu zerowej emisji (poziom 3* – neutralność).

źródło: lotnisko-chopina.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj