Ponad 13 mln z – tyle wyniosą łączne nakłady na modernizację infrastruktury dostawy wody dla mieszkańców trzech gmin z powiatu ryckiego w województwie lubelskim. Ponad połowę tej sumy sfinansuje Unia Europejska.

Gmina Ryki za ponad 8,5 mln zł rozbuduje i zmodernizuje ujęcie wody i stację wodociągową wraz z systemami monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy.

Gmina Kłoczew za ok. 2,4 mln zł przebuduje stację uzdatniania wody i zmodernizuje wodociąg. W gminie Ułęż za niemal 2,5 mln zł nastąpi poprawa infrastruktury wodociągowej. Poziom dofinansowania dla poszczególnych samorządów to kolejno w Rykach 4 mln zł, w Kłoczewie – 1,5 mln zł, a w Ułężu prawie 1,6 mln zł.

– Projekty realizowane przez poszczególne gminy składają się na ogromne przedsięwzięcie w ramach którego za 145 943 750,57 zł w całym województwie zostanie zrealizowanych 39 działań poprawiających jakość wody, która dociera do naszych kranów. Ze środków unijnych planowane jest sfinansowanie 57,80 proc tej kwoty – powiedział Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa lubelskiego.

Wszystkie inwestycje zostaną dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4: Gospodarka wodno-ściekowa.

źródło: Lubelskie.pl

Czytaj więcej

Skomentuj