Reklama

ekotechnika ad1 [15.09-20.10.23]

Tag: woda i ścieki

Łącznie artykułów: 71.

Wodociągi Pińczowskie z nagrodzoną technologią

Wodociągi Pińczowskie z nagrodzoną technologią

Zrzut nieoczyszczonych ścieków – m.in. przez zakłady przemysłowe czy wodociągi – to poważne zagrożenie dla środowiska. Nowoczesne obiekty, takie jak Wodociągi Pińczowskie (woj. świętokrzyskie), stawiają na sprawdzony system MSX – automatycznej stacji poboru i monitoringu wody oraz ścieków. Technologia ta, zaprojektowana przez Xylem i Pol-Eko, właśnie została uznana za jeden z najlepszych produktów podczas Targów WOD-KAN w Bydgoszczy.

20 lat branży wod-kan z wielkopolskiej perspektywy

20 lat branży wod-kan z wielkopolskiej perspektywy

Z wielką przyjemnością kontynuujemy naszą debatę, zainicjowaną przy okazji 20-lecia istnienia miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, dotyczącą oceny kondycji branży wodociągowo-kanalizacyjnej w ostatnich 2 dekadach, analizy zmian, które w tym czasie zaszły, a także kierunków dalszego rozwoju oraz odczuwalnych obaw i zagrożeń. Na naszych łamach wypowiadali się już szefowie przedsiębiorstw wod-kan, uczeni i praktycy. W niniejszym numerze naszego miesięcznika swoimi odczuciami i obserwacjami dzieli się kolejny wytrwany praktyk i fachowiec: Jacek Schubert, prezes Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie.

Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni

Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni

Projekt nowej dyrektywy ściekowej, przedstawiony w październiku zeszłego roku, stawia branżę wodno--ściekową przed nowymi, licznymi wyzwaniami. Jednym z nich jest obowiązek dążenia do neutralności energetycznej przez oczyszczalnie obsługujące od 10 tys. RLM. W przyszłości realną konsekwencją przedstawionego zapisu będzie konieczność zmniejszenia zużycia energii przez oczyszczalnie ścieków oraz zwiększenie przez nie udziału w produkowanej energii OZE. Z czym to się wiąże?

Skrócenie taryfy na nowych zasadach

Skrócenie taryfy na nowych zasadach

Truizmem jest stwierdzenie, że sposób stosowania i interpretowania przez organ regulacyjny aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących kreacji taryf wod-kan, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii skracania tychże, budzi – eufemistycznie rzecz ujmując – wiele emocji i kontrowersji.

Nieskuteczne metody zagospodarowania wód opadowych

Nieskuteczne metody zagospodarowania wód opadowych

Czy zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych realizowane są skutecznie? Czy środki na realizację działań inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych były wydatkowane oszczędnie i wydajnie? Czy przygotowanie jednostek państwowych i samorządu terytorialnego oraz nadzór i kontrola nad ich funkcjonowaniem umożliwiają właściwe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych? Oto pytania, na które odpowiedzieć miała niedawna kontrola NIK-u.

Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych

Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych

Urządzenia melioracji wodnych, do których zaliczyć należy m.in. rowy melioracyjne, pełnią w świetle obecnie występujących i pogłębiających się zmian klimatycznych (deszcze nawalne i powodowane nimi zalania czy podtopienia oraz przedłużające się okresy suszy) istotną funkcję w prowadzeniu gospodarki wodnej. Żeby urządzenia te przynosiły realne korzyści, muszą być prawidłowo utrzymywane (np. poprzez odmulanie dna, wykaszanie skarp, czyszczenie rowów).

Zmiany w zarządzie Gdańskich Wodociągów

Zmiany w zarządzie Gdańskich Wodociągów

16.03.2023
0

10 marca 2023 r. Rada Nadzorcza uzupełniła skład zarządu spółki Gdańskie Wodociągi. Prezesem jest Jacek Kieloch, związany ze spółką od 27 lat. W miejsce byłej wiceprezes powołana została Magdalena Rusakiewicz, do zarządu dołączy także Dariusz Słodkowski.

Zbiorniki na odpady ciekłe w nowych realiach prawnych

Zbiorniki na odpady ciekłe w nowych realiach prawnych

1 stycznia 2023 roku weszły w życie reszta przepisów lipcowej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) oraz Ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2022 r. poz. 1549, dalej: nowela), ogniskująca się wokół problematyki gospodarowania nieczystościami ciekłymi, czyli ściekami gromadzonymi przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Poznań. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON [18-19.10.22]

Poznań. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON [18-19.10.22]

17.10.2022
0

Klimat i środowisko to słowa, które w ciągu ostatnich kilku lat są odmieniane przez wszystkie przypadki. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń gdzie pokazana zostanie bliska perspektywa i przewidywane scenariusze zdarzeń dla gospodarki komunalnej. Podczas kongresu wskazywane są kierunki, w których będzie zmierzała branża. Kongres rozpoczyna sie 18 października o godzinie 10. Zachęcamy do śledzenia relacji z tego wyjątkowego wydarzenia.

Woda i klimat pod lupą. Co gryzie branżę wodno-ściekową?

Woda i klimat pod lupą. Co gryzie branżę wodno-ściekową?

29.08.2022
0

Już niebawem podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON eksperci i praktycy przyjrzą się dokładnie m.in. aktualnym problemom z zakresu zagadnień związanych z klimatem i wodą. Przede wszystkim jednak zaproszeni goście podejmą wyzwanie analizy i wypracowania możliwych rozwiązań i rozwoju sytuacji w najbliższej, niezwykle niestabilnej rzeczywistości. Merytoryczne prelekcje i doświadczenia praktyków podczas panelu dyskusyjnego – wszystko to czeka na przedstawicieli branży wod-kan podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON.

Inteligentne wodomierze konieczne i obowiązkowe

Inteligentne wodomierze konieczne i obowiązkowe

Skoro woda przecieka nam przez palce, skoro homo sapiens nagminnie i głupio ją marnuje, to najwyraźniej potrzebne są inteligentne wodomierze. Przydadzą się także do łapania oszustów i złodziei, którzy po prostu kradną wodę. Tym bardziej, gdy dla współczesnego człowieka dokręcenie kranu, oszczędność wody, jej racjonalna gospodarka, wymiana uszczelek itd. to ciągle i często pojęcia abstrakcyjne. Smutne jest, że aby zająć się odpowiednio wodą, człowiek musi wykorzystywać sztuczną inteligencję oraz prawny przymus. 

Inwestycje zagrożone przez politykę taryfową regulatora

Inwestycje zagrożone przez politykę taryfową regulatora

W 2021 r. znakomita większość działających w Polsce przedsiębiorstw wod-kan złożyła wnioski o zatwierdzenie taryf wodociągowych i kanalizacyjnych. Formalnie organy regulacyjne deklarowały indywidualny tryb rozpatrywania każdego wniosku i uwzględnianie wszelkich kosztów celowych prowadzenia działalności. Rzeczywistość postępowań taryfowych okazała się niestety zupełnie inna i uzyskanie zatwierdzenia podwyżek większych niż 10% w skali 3 lat było nie lada wyczynem.

Propozycje zmian zasad weryfikacji i zatwierdzania taryf

Propozycje zmian zasad weryfikacji i zatwierdzania taryf

Niemal cały ubiegły rok trwała i nadal trwa druga już „kampania” weryfikacyjna. W połowie września Wody Polskie informowały o pozytywnym zweryfikowaniu 1,4 tys. wniosków na 2,6 tys. złożonych. Od 1 stycznia do 2 lutego 2022 r. regionalne zarządy gospodarki wodnej informowały o wydaniu 81 decyzji zatwierdzających taryfy. Pełniące funkcję regulatora, Wody Polskie analizują wnioski, wyjaśnienia i odwołania.

Samorządy oskarżają Wody Polskie o

Samorządy oskarżają Wody Polskie o "populizm, krótkowzroczność i odbieranie autonomii"

21.04.2021
0

Wyrażamy nasze zdziwienie, a nade wszystko zaniepokojenie, decyzjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które nie wyraziło zgody na wprowadzenie korekt opłat za dostarczanie mieszkańcom wody oraz odbiór ścieków – piszą przedstawiciele Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, zrzeszającego ponad 60 samorządów. Zarzucają oni Wodom Polskim populizm, krótkowzroczność i odbieranie autonomii samorządom.

Drożej za odpady, wodę i ścieki. Mieszkańcy szykują się do protestów

Drożej za odpady, wodę i ścieki. Mieszkańcy szykują się do protestów

16.02.2021
1

W lutym radni Tarnowa w województwie małopolskim najprawdopodobniej podejmą decyzję o podwyżce opłat z odbiór i zagospodarowanie odpadów. Część mieszkańców chce protestować przed urzędem. Dodatkowo tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągowe zapowiedziało także podwyżkę opłat za wodę i ścieki.

Wyciek ścieków do Bałtyku

Wyciek ścieków do Bałtyku

13.11.2019
2

Od ubiegłego tygodnia ok. 35 tys. metrów sześc. ścieków trafiło do Bałtyku z oczyszczalni dla regionu miasta Turku na południowym zachodzie Finlandii. Wyciek zauważono dopiero po kilku dniach.

Wodociągi w mniejszych gminach muszą się rozwijać

Wodociągi w mniejszych gminach muszą się rozwijać

01.06.2019
0

Żyjemy w epoce postępującej urbanizacji. Coraz więcej osób przenosi się do mniejszych miejscowości, położonych w sąsiedztwie dużych miast. Włodarze tych gmin muszą się zmierzyć z zapewnieniem nowym mieszkańcom wysokiego poziomu usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

css.php
Copyright © 2023