Wyższe stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych obowiązywać będą w 2023 roku w Poznaniu – poinformowały PAP władze miasta.

Podatek od nieruchomości o 11,8 proc, w górę

Skarbnik miasta Piotr Husejko powiedział PAP, że stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 2023 r. zostały podwyższone o 11,8 proc. w porównaniu do stawek z 2022 r.

– Zmiana ta podyktowana jest wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Warto zaznaczyć, że procentowy wzrost stawek nie rekompensuje faktycznego poziomu inflacji, która w listopadzie 2022 r. wyniosła 17,5 proc. – podał Husejko.

Podatek od środków transportu

Skarbnik powiedział też, że wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2023 r. jest kontynuacją dotychczasowych założeń prowadzonej przez miasto polityki podatkowej, polegającej na “utrzymywaniu proaktywizacyjnych i jednocześnie stabilnych zasad opodatkowania środków transportowych na terenie Poznania”.

Przy określaniu wysokości stawek podatku od środków transportowych, z uwagi na wzrost kursu euro, Rada Miasta Poznania musiała podwyższyć 20 stawek podatkowych do obowiązującej granicy minimalnej. Wysokość pozostałych 40 stawek pozostawiono bez zmian.

Odpady i, woda i ścieki na razie bez zmian

Piotr Husejko podał też, że w nowym roku nie zostaną podniesione opłaty za zagospodarowanie odpadów. Na dotychczasowym poziomie w nowym roku pozostają ceny biletów komunikacji miejskiej. Planów podniesienia opłat za wodę i ścieki nie ma na razie Aquanet.

W stolicy Wielkopolski z końcem roku zmieniła się cena dostarczanego przez Veolię ciepła systemowego. Ceny i stawki opłat wzrosły średnio o 34 proc.

Czytaj więcej

Skomentuj