Reklama

ad1a KUBOTA [17.05-16.06.24]

Lublin opracowuje przyszłoroczny budżet - łatanie dziur zamiast tworzenia skwerów i szkół

Lublin opracowuje przyszłoroczny budżet - łatanie dziur zamiast tworzenia skwerów i szkół
jw
15.09.2023, o godz. 8:58
czas czytania: około 6 minut
0

Przyszłoroczny budżet Lublina będzie kolejnym z najtrudniejszych w historii samorządu. W 2024 r., podobnie jak inne miasta, Lublin nie otrzyma należnej ustawowo subwencji rozwojowej. Opracowaniu budżetu towarzyszy też dużo niepewności.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

ad1b Biuro Rozwoju Gdańska – rekrutacja [26.04.24-25.05.24]

– Opracowaniu budżetu towarzyszy dużo niepewności, mimo to staramy się utrzymać dotychczasowy poziom usług dla mieszkańców i kontynuować plan inwestycyjny. Rząd stosuje nieprzewidywalne i jednorazowe rekompensaty wprowadzane w trakcie roku budżetowego, które nie pokrywają strat, dlatego dzisiaj jako miasto wciąż jesteśmy ponad 320 mln zł na minusie. Dla przykładu, za te środki moglibyśmy zbudować 4 szkoły czy zrealizować 100 zielonych skwerów, tak bardzo oczekiwanych przez naszych mieszkańców – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Kierunek finansów

Środki w przyszłorocznym budżecie mają trafić przede wszystkim na kontynuację lub zakończenie inwestycji już realizowanych lub tych, które są w trakcie opracowywania dokumentacji. W 2024 roku miasto zrealizuje również inwestycje, na które Lublin otrzymał lub stara się o dofinansowanie zewnętrzne, m.in. ze środków UE czy programów krajowych.

Poziom wydatków na oświatę i pomoc społeczną w 2024 r. zostanie utrzymany. Miasto przeprowadzi szereg inwestycji w dzielnicach i będzie kontynuowało działania w ramach modelu demokracji partycypacyjnej: zrealizuje projekty w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego w puli 14 mln zł, Zielonego Budżetu, Inicjatywy lokalnej i Programu wsparcia ogrodów działkowych. Kontynuowane będą także projekty realizowane obecnie w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży (Przestrzenie Młodych, Akademia Miasto, Młodzież Inspiruje Dzielnice i wolontariat młodzieżowy) oraz działania zgłaszane w ramach Projektu “Plan dla Dzielnic”. Dodatkowe środki finansowe trafią do Rad Dzielnic – od przyszłego roku rezerwa celowa wzrośnie z 4,6 mln zł do ponad 8 mln zł.

Priorytety władz centralnych a nie miasta

– Miasto ma coraz mniejszą swobodę w zakresie kształtowania priorytetów wydatkowych,
co powoduje, że o kierunkach rozwoju samorządów w coraz większym stopniu decydują nie priorytety władz lokalnych lecz wytyczne władz centralnych. Zmiany w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, które nastąpiły w ostatnich latach, uniemożliwiają rzetelne przygotowywanie zarówno wieloletnich prognoz finansowych, jak i rocznego budżetu miasta, przez co przygotowanie budżetu na rok przyszły stanowi poważne wyzwanie na niespotykaną dotąd skalę. Przyszłoroczny budżet Lublina, podobnie jak kilka ostatnich, będzie układany w warunkach dużej niepewności zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków – mówi Lucyna Sternik, Skarbnik Miasta Lublin.

Wybrane inwestycje

Największą kontynuowaną w przyszłym roku inwestycją drogową będzie budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80 dofinansowaną z Programu Inwestycji Strategicznych. Finansowanie otrzymała również budowa ul. Bliskiej i Skowronkowej i budowa przedłużenia ul. Węglarza oraz rozbudowa ul. Wallenroda. Planowane jest zakończenie rozbudowy ul. Raszyńskiej. Środki mają również trafić na przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Filaretów. Planowana rozbudowa ul. Samsonowicza i budowa budynków mieszkalnych w os. Felin będą zależne od uzyskania dofinansowań zewnętrznych. Planowana jest także przebudowa ul. Zorza, ul. Montażowej, modernizacja ul. Janowskiej, budowa ul. Sławinek i odcinka ul. Królowej Bony.

Przyszłoroczny budżet ma zapewnić środki na dalszą realizację Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej, przebudowę boiska przy ZSO nr 5 przy Rzeckiego, budowę hal sportowych przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych i Szkole Podstawowej nr 31 oraz windy i łącznika w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych przy ul. Hirszfelda. Planowane są również środki na przygotowanie budowy sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego budynki IV i V LO przejdą kompleksową termomodernizację.

Kontynuacja działań

Miasto będzie kontynuować realizację zadań zgłaszanych w ramach Projektu “Plan dla Dzielnic”. Opracowana zostanie dokumentacja na nową siedzibę Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, której budowa zaplanowana jest w latach 2025-2027. Zaplanowano finansowanie związane również z realizacją wielofunkcyjnego obiektu sportowego z funkcją stadionu żużlowego. Kontynuowana będzie budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Przebudowany zostanie skwer Arcybiskupa Życińskiego i oficyna budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27.

W momencie uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy lub innych programów europejskich Miasto planuje przygotowanie lub rozpoczęcie realizacji zadań współfinansowanych w ramach perspektywy UE na lata 2021-2027, takich jak:

• termomodernizacje budynków Przedszkola nr 34 i Przedszkola nr 75;
• budowa Parku na Błoniach, Parku Nadrzecznego, rewaloryzacja Parku Bronowickiego;
• utworzenie Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie;
• zadania z zakresu transportu i komunikacji m.in. rozbudowa systemu dróg rowerowych wraz
z chodnikami i niezbędną infrastrukturą przystankową i okołoprzystankową w mieście;
• budowa węzłów Trześniowska i os. Widok wraz ze skomunikowaniem ich z przystankami PKP;
• przebudowa ul. Zana na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej;
• rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem;
• zakup taboru komunikacji miejskiej;
• przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej;
• przebudowa ul. Turystycznej (w granicach miasta) wraz z fragmentem ul. Mełgiewskiej.

Założenia dotyczące przyszłorocznego budżetu obejmują także kontynuację Programu Ograniczania Niskiej Emisji i dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej, system hybrydowy lub poprzez budowę pompy ciepła oraz proponuje się realizację programu wsparcia przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, w tym likwidacji zbiorników bezodpływowych.

Miasto będzie kontynuować realizację miejskich programów profilaktycznych i zdrowotnych: program opieki paliatywnej i hospicyjnej, program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów, program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65. roku życia, program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową””, świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego, a także dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Lublin.

Polityka podatkowa

– W wyniku zmian podatkowych wprowadzonych przez rząd, łącznie w latach 2020-2023 ubytek dochodów Miasta Lublin z tytułu udziału w PIT wynosi ponad 560 mln zł. Kwota rekompensaty za lata 2021-2023 to 236 mln zł, która jest zdecydowanie niewystarczająca. Samorządy w coraz większym stopniu tracą należne ustawowo źródła dochodów, co w połączeniu z inflacją i niepewną sytuacją geopolityczną ma realny wpływ na utrzymanie stabilności finansów publicznych. Ta sytuacja wymusza zwiększenie partycypacji mieszkańców w kosztach świadczonych usług – dodaje Lucyna Sternik, Skarbnik Miasta Lublin.

Polityka podatkowa Miasta na 2024 r. przewiduje korektę niektórych opłat i podatków. Mieszkaniec Lublina posiadający np. mieszkanie o powierzchni 60 m2 wraz z przynależnym gruntem 45 m2 zapłaci w przyszłym roku 14 zł więcej podatku od nieruchomości niż w 2023 r., w przypadku domu jednorodzinnego o pow. 150 m2 , z garażem 35 m2 i działką o pow. 800 m2 będzie to o 153 zł więcej niż w 2023 r. Uchwały dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości zostaną przedstawione po opublikowaniu rozporządzeń Rady Ministrów regulujących możliwość udzielania pomocy publicznej.

W przypadku podatku od środków transportowych nie zmienią się dotychczasowe stawki preferencyjne, a do grona pojazdów korzystających z preferencyjnych stawek dołączą autobusy wodorowe. Bez zmian pozostaną obowiązujące ceny biletów komunikacji miejskiej, stawki opłat za gospodarowanie odpadami i postój w Strefie Płatnego Parkowania. W przyszłym roku niezmienione pozostaną: cennik Lubelskiego Roweru Miejskiego oraz kwoty bazowe czynszu w lokalach mieszkalnych ZNK, a także stawki za najem socjalny lokalu. Nie zmienią się również opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dzierżawę gruntów w pasach drogowych. Miasto nadal nie będzie pobierać opłaty targowej oraz opłaty za posiadanie psów. Opłaty za pobyt
w przedszkolu powyżej bezpłatnych 5 godzin pozostaje na poziomie obowiązującym od września tego roku.

Wysokość płac

Wzrosną bezpośrednio powiązane z wysokością płacy minimalnej ustalanej przez Rząd opłaty za pobyt w żłobkach stanowiące 10% płacy minimalnej. O 10 zł miesięcznie (do 110 zł) wzrośnie opłata za pobyt w bursie i internacie. Prognozowany jest wzrost opłat za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (od stycznia o 5 zł, od lipca dodatkowo o 1 zł), a także stawek opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji).

Od 1 stycznia 2024 roku zakłada się podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta Lublin i miejskich jednostek (z wyłączeniem pracowników pedagogicznych) w wysokości średnio co najmniej 300 zł na etat.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

baner poziomy MAGAZYNOWANIE ODPADÓW webinarium 27 maja [06.05-27.05.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024