Lublin włącza się w realizowany przez Fundację Dla Przyrody “Projekt Czynnej Ochrony Nietoperzy w Dolinie Bystrzycy”. W ramach przedsięwzięcia w przebiegu istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy powstanie “Ścieżka przyrodnicza – Nietoperze doliny Bystrzycy”. Początek ścieżki będzie znajdował się w Parku Ludowym, zaś koniec nad Zalewem Zemborzyckim.

– Włączając się w projekt, Miasto Lublin kontynuuje działania mające na celu ochronę i zwiększenie populacji zwierząt zwalczających komary. Razem z jerzykami, nietoperze są naturalną bronią w walce z tymi owadami. To niezwykle pożyteczne zwierzęta, choć czasem budzą negatywne skojarzenia. Chcemy obalić krążące na ich temat mity. Celem tej inicjatywy jest uświadomienie mieszkańcom Lublina, jak ważną rolę nietoperze odgrywają w środowisku – mówi Blanka Rdest-Dudak, Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Schronienie i edukacja

Projekt przewiduje montaż 90 budek i 14 schronów dla nietoperzy oraz 5 tablic informacyjno-edukacyjnych. Pierwsze schronienia dla tych niezwykłych zwierząt pojawią się już w najbliższą sobotę (9 października). Tablice, budki i schrony dla nietoperzy pojawią się:
  • przy ścieżce rowerowej na wysokości Parku Ludowego za mostem na al. Piłsudskiego,
  • na rozwidleniu ścieżki rowerowej przy moście na ul. Krochmalnej,
  • przy kładce nad rzeką Bystrzycą  na osiedlu Nałkowskich,
  • przy zaporze nad Zalewem Zemborzyckim.
Na tablicach informacyjno-edukacyjnych, które będą umieszczone na ścieżce, zostaną przybliżone sylwetki tych drobnych, licznie występujących na terenie miasta ssaków. Znajdą się tam m.in. zagadnienia związane z biologią nietoperzy, zagrożeniami na jakie są narażone oraz potrzebą ich ochrony.
“Projekt Czynnej Ochrony Nietoperzy w Dolinie Bystrzycy” uzyskał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Stop komarom

Miasto włącza się w przedsięwzięcie w ramach zadania realizowanego z VII edycji budżetu obywatelskiego “Stop Komarom! Witajcie jerzyki! Zakup i montaż 1000 budek dla jerzyków na terenie miasta Lublin”. Na projekt zagłosowało 2003 osoby.

Warto przypomnieć, że dzięki środkom pochodzącym z Budżetu Obywatelskiego miasto zakupiło 200 budek dla nietoperzy, po które mogą zgłaszać się mieszkańcy Lublina. Do rozdysponowania pozostało jeszcze 30 budek. O przyznaniu schronień zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj więcej

Skomentuj