Lubelski magistrat informuje o licznych działaniach na rzecz walki ze smogiem, które podjął w 2020 r. To m.in. dotacje do wymiany pieców, akcje edukacyjne, udostępnianie pyłomierzy czy udzielanie bieżących informacji na temat stanu powietrza.  

– W mijającym roku prowadziliśmy szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Lublinie. Kontynuowaliśmy realizację programu dofinansowywania wymiany pieców. Na ten cel w przyszłorocznym budżecie zarezerwowaliśmy 1 mln zł. Duży nacisk kładziemy również na działania kontrolne oraz edukacyjne. Wypracowywanie właściwych postaw wśród mieszkańców Lublina, chociażby w zakresie używanego do ogrzewania domów paliwa, ma wpływ na ograniczenie niskiej emisji, będącej główną przyczyną powstawania smogu w mieście. Lublinianie są coraz bardziej świadomi wpływu jakości powietrza na ich zdrowie, a prowadzone działania kontrolne na terenie miasta wykazują, że zjawisko spalania odpadów i innych substancji do tego nieprzeznaczonych jest coraz rzadsze – powiedzial Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), finansowany w całości z miejskiego budżetu, realizowany jest od 2013 r. Do końca ub.r. w jego ramach do mieszkańców trafiło blisko 3 mln zł dotacji na likwidację ponad 500 pieców i kotłów na paliwo stałe. Od 1 stycznia do 30 listopada br. na wymianę 113 pieców i kotłów opalanych węglem i drewnem wypłacono łącznie niemal 700 tys. zł dotacji. Kolejne wypłaty będą realizowane w grudniu br – miasto planuje rozliczyć jeszczwe ponad 120 wniosków na łączną kwotę ok. 900 tys. zł. W budżecie na 2021 r. na realizację zadań w ramach PONE magistrat zaplanował z kolei 1 mln zł.

Straż Miejska w Lublinie kontynuuje kontrole gospodarstw domowych dotyczące tzw. „kopciuchów” oraz pod kątem spalania niedozwolonych materiałów, w tym odpadów na wolnym powietrzu. W 2019 r. przeprowadzono 1216 takich kontroli i wystawiono 59 mandatów karnych na kwotę ponad 12 tys. zł. W br. kontrole są kontynuowane – wykonano ich łącznie 1061, w tym 529 kontroli pieców oraz 532 kontrole spalania odpadów na zewnątrz. Nałożono 50 mandatów karnych na kwotę ponad 9 tys. zł.

Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska liczba dni z przekroczeniami średniodobowego stężenia pyłu PM10 w latach 2018-2020 w Lublinie wynosiła odpowiednio 46, 23 i 17 dni. Na jakość powietrza w mieście wpływ mają również działania realizowane w gminach ościennych.

Czytaj więcej

Skomentuj