W wyniku gwałtownych burz, które przeszły przez Wielkopolskę, 23 lipca w godz. 19.50-21.20, odnotowano w województwie 1122 poważnych interwencji. Jedna osoba nie żyje, 35 jest rannych, zniszczone zostały domy, drogi, linie elektryczne, zalane zostało wiele obiektów.

 Z dotychczasowych informacji  Wojewódzkiego Centrum Zarządzania  Kryzysowego, działającego przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,wynika, że najbardziej ucierpiały powiaty: rawicki (jedna osoba zabita, dzień po dniu przechodzące trąby powietrzne) i krotoszyński, poważne straty zanotowano w powiatach pleszewskim i gostyńskim. Napływają kolejne komunikaty.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, w oparciu o dane Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, działając w porozumieniu z Wojewodą Wielkopolskim, Piotrem Florkiem, zwrócił się do starostów najbardziej poszkodowanych powiatów (rawickiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, gostyńskiego) z deklaracją pomocy.

Źródło: Biuro Marszałka Wielkopolskiego

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj