Mazowieckie gminy mogą już ubiegać się o dotacje na zakup nowych autobusów do dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Nabór trwa do 7 października br. Na realizację programu władze Mazowsza przeznaczą 10 mln zł.

– Mazowieckie gminy mogą już ubiegać się o dotacje na zakup nowych autobusów do dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Nabór trwa do 7 października br. Na realizację programu władze Mazowsza przeznaczą 10 mln zł – mówi Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Autobusy dla mazowieckich szkół

Od września naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w województwie mazowieckim, zaczęło ok. 700 tys. uczniów. Nie każdy z nich ma szkołę blisko domu.

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to nowy program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego celem jest właśnie pomoc gminom z Mazowsza w realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci i młodzieży, w tym również z niepełnosprawnością, do szkół. Program będzie realizowany w latach 2022-2023.

– Bardzo cieszę się, że zgłoszony przeze mnie pomysł dofinansowania zakupu autobusów szkolnych będzie realizowany. To kolejne wsparcie ze strony samorządu Mazowsza, które pomoże gminom wymienić stare pojazdy i kupić nowe. Dzieciom z wielu mazowieckich miejscowości ułatwi to korzystanie z zajęć szkolnych oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży – podkreślił przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego i pomysłodawca programu Ludwik Rakowski.

Wymiana pojazdów

Z przeprowadzonej przez urząd marszałkowski ankiety wynika, że na 181 samorządów, 164 dowozi dzieci i młodzież do szkół. Główne problemy, które zgłaszają samorządy to m.in.: “wyeksploatowane własne pojazdy, wysokie i wciąż rosnące koszty dowozu, brak komunikacji zastępczej oraz skomplikowane procedury przetargowe obowiązujące przy wyłanianiu przewoźników. Gminy wskazywały także na rosnącą liczbę dzieci, które trzeba dowieść do szkół, sezonowość dojazdów, problemy z wywiązywaniem się z umów przez firmy zewnętrzne, a także dostosowanie pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnością” – poinformował w komunikacie urząd marszałkowski.

W przesłanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ankietach 91 samorządów wyraziło chęć zakupu nowego pojazdu, przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego na poziomie 50-70 proc. kosztów netto. Maksymalna kwota, o jaką można się ubiegać to 300 tys. zł.

Wyzwanie dla gmin i budżetów

– Mamy świadomość, że tego typu działania to olbrzymie wyzwanie dla gmin i ich budżetów. Dlatego tym razem proponujemy program dwuletni. Chcemy, aby samorządy miały czas na przygotowanie i przeprowadzenie niezbędnych procedur – podkreśliła Elżbieta Lanc z zarządu województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj