Na IV Międzynarodowych Targach Wynalazków w Seulu Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne otrzymało srebrny medal za technologię ograniczania zapachów, powstających w procesie unieszkodliwiania odpadów komunalnych na składowisku w Młynku Sobuczynie.

Technologia ta oraz działania na rzecz ochrony środowiska zdobyły w tym roku wiele wyróżnień i medali, między innymi: Złoty i Brązowy Medal IWIS'2008 na wystawie w Warszawie, Złoty Medal IENA2008 w Norymberdze, Srebrny Medal "Brussels Eureka Contest 2008" w Brukseli w Belgii, Brązowy Medal na targach ARCA'2008 w Zagrzebiu, Brązowy Medal INVENTIKA'2008 w Bukareszcie, Brązowy Medal "Inventor Festival'2008" w Szanghaju.

źródło: Polska Dziennik Zachodni


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj