W Brukseli nagrodzono polski układ do monitorowania hałasu.

Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Eureka 2007” otrzymało rozwiązanie specjalistów Głównego Instytutu Górnictwa Pt.: Sposób oraz układ do monitorowania hałasu w środowisku zewnętrznym (tzw. monitor hałasu). Targi odbywały się w dnaich 22-25 listopada 2007 w Brukseli.

Układ do monitorowania hałasu przeznaczony jest do wykonywania długotrwałych pomiarów akustycznych w rozległym terenie, dla oceny rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku zewnętrznym i związanych z nim zagrożeń. Składa się on z zestawu autonomicznych przyrządów pomiarowych, wyposażonych w pamięć cyfrową. Zapewniają one pomiar i rejestrację próbek wartości poziomu dźwięku jednocześnie w wielu punktach pomiarowych zlokalizowanych na rozległym terenie, co w znaczący sposób zwiększa efektywność i wiarygodność pozyskiwanych danych akustycznych w przedsięwzięciach związanych z opracowaniem map akustycznych dużych obszarów.

Ekipa nadzorująca, przy pomocy przenośnego komputera, dokonuje odczytu zarejestrowanych wyników. Gromadzone w bazie danych wyniki, umożliwiają analizę obserwacji w poszczególnych punktach pomiarowych oraz, na etapie modelowania numerycznego, określenie przestrzennego rozkładu poziomu hałasu w obrębie badanego obszaru.

Mapy akustyczne stanowią narzędzie wspomagające procesy podejmowania decyzji odnośnie metod i środków redukcji hałasu na obszarach zagrożonych. Ustawa „Prawo Ochrony Środowiska” z roku 2001 z późniejszymi zmianami oraz związana z tym obszarem zagadnień, dyrektywa Unii Europejskiej nr 202/49/WE obligują do opracowania map akustycznych w pierwszej kolejności dla miast powyżej 250 tys. mieszkańców i w dalszej dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

źródło: gig.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj