1 / 6

Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin znajdująca się na terenie lubelskiej dzielnicy Hajdów Zagłębie planuje uruchomić instalację do termicznego przekształcania paliw produkowanych z odpadów komunalnych, tzw. RDF (Refused Derived Fuel). Inwestycja ta jednak wywołuje liczne protesty wśród okolicznych mieszkańców.

Brak zgody na budowę wynika z obawy przed tym, że w najbliższym otoczeniu bloków powstanie obiekt, który w rozumieniu mieszkańców będzie tzw. spalarnią. Obawiają się oni możliwego zanieczyszczenia powietrza i twierdzą, że inwestycja zagraża miastu jak i całemu regionowi. Według przedstawicieli elektrociepłowni, w zależności od wydajności, instalacja do termicznego przekształcania paliw emitować będzie od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów sześciennych gazów na godzinę.

Wiesław Wojciechowski, pełnomocnik oraz członek rady nadzorczej Megatem EC-Lublin, wyjaśnia: – Spalanie paliw z odpadów to technologia, która jest wciąż trudna do zaakceptowania przez społeczeństwo w naszym kraju. Bliskość od miejsc zamieszkania ludzi nie kłóci się z polskimi i unijnymi normami. Na terenie Europy wiele z takich obiektów zlokalizowanych jest w miastach, w bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej i biurowej. Zakłady termicznego przekształcania odpadów muszą spełniać o wiele bardziej rygorystyczne normy w porównaniu do ciepłowni opartych o paliwa kopalne, które zlokalizowane są blisko miejsc zamieszkania ludzi.

megatem

Inwestycja w Lublinie ma powstać do 2018 r. Na razie, od wtorku 31 marca raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jest na etapie ponownych, 21-dniowych konsultacji społecznych. Jest on obecnie opiniowany przez Urząd Miasta, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Powiatowy Inspektorat Sanitarny pod kątem zgodności z prawem polskim, unijnym oraz wymogami ochrony środowiska.

Ostateczna decyzja, czy inwestycja Megatem Lublin może być zlokalizowana w zaproponowanym przez inwestora miejscu zapadnie po naniesieniu uwag oraz wspólnym wypracowaniu jej końcowych zapisów. Jeśli opinia będzie pozytywna, Megatem przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych, pomocowych oraz kredytów bankowych. Jak przyznaje pełnomocnik i członek rady nadzorczej Megatem EC-Lublin Wiesław Wojciechowski – nie ma jeszcze określonej precyzyjnie struktury finansowania inwestycji.

Czytaj więcej

Skomentuj