Ponad 8,8 mln zł (brutto) będzie kosztowała rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jonkowie (woj. warmińsko-mazurskie).

Inwestycja obejmuje budowę obiektów technologicznych Membranowych Reaktorów Biologicznych (MBR), sieci technologicznych i wodociągowych oraz przekształcenie budynku kotłowni w budynek socjalny. Technologia oczyszczania będzie oparta na biologicznym usuwaniu organicznych i azotowych zanieczyszczeń w ściekach przy użyciu aktywnego osadu w połączeniu z chemicznym strącaniem fosforu. Ścieki oczyszczone w procesie biologicznym zostaną następnie poddane separacji ciśnieniowej za pomocą membran ultrafiltracyjnych, pozbawiających oczyszczaną wodę zawiesiny i bakterii chorobotwórczych.

Przepustowość obiektu określono na 1200 m3/d. Środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia będą pochodziły z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Inwestycję wykona konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Przem-Gri” z Olsztyna (lider), „Ekomelbud” z Mrągowa oraz „Przemysłówka” z Olsztyna. Zadanie ma zostać wykonane do końca października br.
(mm)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj