Dziś w Toruniu rozpoczyna się Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Metody zagospodarowania osadów ściekowych”, podczas której grono naukowców zaprezentuje zróżnicowane tematy związane z modernizacją, projektowaniem instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych.

– Narastający problem dotyczący zwiększającej się ilości osadów ściekowych zmusza do szukania nowych, lepszych metod ich przeróbki i zagospodarowania. Założone w KPOŚK i KPGO ilości osadów ściekowych w roku 2015 na poziomie ok. 650-700 tys. ton będą stanowić bardzo poważny problem dotyczący ich zagospodarowania – uważa prof. dr hab. inż. January Bień z Politechniki Czestochowskiej, opiekun naukowy konferencji.

Aby zmniejszyć masę osadów ściekowych w dużych miastach budowane są instalacje do ich termicznego przekształcania. Jednak nie oznacza to, że niskoenergetyczne metody zagospodarowania osadów nie znajdują zastosowania na rynku. Kompostownie, instalacje solarne oraz produkujące biogaz, powstają głównie w małych i średnich oczyszczalniach, które decydują się na wprowadzanie nowatorskich technologii, ponieważ osad ściekowy to jednocześnie cenny produkt.

– Do najbardziej efektywnych sposobów ostatecznego unieszkodliwiania osadów ściekowych niewątpliwie należą procesy termiczne umożliwiające znaczną redukcję masy i objętości przekształcanych osadów z jednoczesną możliwością odzysku energii – przekonuje prof. dr hab. inż January Bień. Jednak jak podkreśla, zastosowanie metod termicznych (np. spalania, pirolizy) nie rozwiązuje problemu osadów ściekowych do końca. Po procesach termicznych pozostają żużle i popioły wymagające odpowiedniego zagospodarowania z uwagi na potencjalną obecność metali ciężkich i innych toksycznych składników. Dlatego równocześnie z planowaniem i realizacją termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych należy zaplanować sposób zagospodarowania stałych odpadów pospaleniowych.

Wśród 115 uczestników spotkania będą przedstawiciele jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, samorządowych oraz firm związanych z gospodarką wodną.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania. Informacji dotyczących konferencji udziela: 
Paulina Pelczyk 
tel.: 061 655 81 22, 
kom.: +48 784 001 825 
e-mail: p.pelczyk@abrys.pl

Więcej szczegółów dotyczących konferencji można znaleźć tutaj.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj