Obszary rewitalizacji obejmują ok. 215 km kw powierzchni Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli prawie 9 proc. jej całkowitej powierzchni i obejmują szacunkowo prawie co czwartą osobę mieszkającą w jej gminach członkowskich – wynika z danych zebranych przez GZM.

Obszary rewitalizacji to tereny, na których lokalne samorządy prowadzą działania, korzystając z narzędzi mających przywracać życie obszarom zdegradowanym. Celem jest podniesienie jakości i komfortu życia ich mieszkańców przy wzroście lokalnego potencjału społeczno-gospodarczego.

Jak przekazał w poniedziałek Witold Trólka z biura prasowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dane nt. działań rewitalizacyjnych 41 miast i gmin GZM monitoruje departament strategii i polityki przestrzennej urzędu metropolitalnego. Dane te zostały opublikowane i są aktualizowane na portalu InfoGZM.

Wynika z nich m.in., że 32 gminy GZM korzysta z lokalnych programów rewitalizacji, natomiast 6 gmin opracowało już gminne programy rewitalizacji. 3 gminy nie korzystają z narzędzi rewitalizacyjnych.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji gminy prowadzą działania rewitalizacyjne na podstawie lokalnych programów rewitalizacji lub gminnych programów rewitalizacji. Te drugie są opracowywane na podstawie ustawy, która daje możliwość korzystania ze specjalnych rozwiązań. Do końca 2023 r. gminy mogą prowadzić też swoje działania w tym zakresie w oparciu o lokalne programy.

„Procentowo największy obszar rewitalizacji w stosunku do powierzchni gminy występuje w Zabrzu – to 19,5 proc., natomiast największy udział ludności, objętej obszarem rewitalizacji, jest w Czeladzi – to 30 proc.” – wskazała Martyna Puc z departamentu strategii i polityki przestrzennej GZM.

Przypomniała, że ustawa o rewitalizacji wskazuje maksymalną powierzchnię i liczbę ludności obszarów rewitalizacji: nie mogą być one większe niż 20 proc. powierzchni gminy i nie mogą być zamieszkane przez więcej niż 30 proc. liczby jej mieszkańców. Ograniczenia te mają koncentrować działania na najbardziej wymagających obszarach.

„Obszary rewitalizacji obejmują obecnie ok. 215 km kw. powierzchni Metropolii, co daje 8,6 proc. jej całkowitej powierzchni i obejmują szacunkowo 530 tys. mieszkańców, czyli 24 proc. ludności gmin Metropolii” – zobrazowała Puc.

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj