Rusza nowy projekt na rzecz ochrony mew i rybitw przed drapieżnictwem ze strony lisa i norki amerykańskiej. Będzie on realizowany przez OTOP na wyspie w kopalni Wójcice – kluczowej kolonii lęgowej mew i rybitw w Polsce południowo-zachodniej.

Drapieżnictwo jest procesem naturalnym i nieodłącznym elementem interakcji między gatunkami. – W wyniku działalności człowieka wpływ drapieżników na swoje ofiary bywa nieproporcjonalnie duży – podkreśla rzeczniczka Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) Katarzyna Groblewska.

Przykładem może być intensywny wzrost populacji lisa jako skutek stosowania szczepionki przeciw wściekliźnie czy też obecność obcych gatunków inwazyjnych: np. norki amerykańskiej wprowadzonej do środowiska przez człowieka, która dziesiątkuje rodzime populacje ptaków. Szczególnie narażone na działanie drapieżników naziemnych są ptaki gniazdujące w dużych koloniach lęgowych – na przykład mewy i rybitwy.

Jedna z ważnych w skali regionalnej kolonii lęgowych mew i rybitw zlokalizowana jest na wyspie zbiornika Nyskiego. Wyspę tę zasiedla w niektóre lata ponad dwa tysiące par lęgowych śmieszki, do siedemdziesięciu par rybitwy rzecznej i do dziesięciu par mewy czarnogłowej. Tutejsze kolonie lęgowe dwóch pierwszych gatunków są jednymi z największych w regionie, a populacja rzadkiej mewy czarnogłowej należy do najważniejszych w skali kraju. W poprzednich latach OTOP prowadził prace związane z odkrzaczaniem tej wyspy, co pozytywnie wpłynęło na liczbę gniazdujących tu ptaków.

W roku 2016 (i w niektórych latach wcześniejszych) odnotowano tam wysoki poziom drapieżnictwa ze strony lisa i norki amerykańskiej, który mocno zredukował liczebność gniazdujących ptaków.

Celem projektu OTOP jest ograniczenie tego drapieżnictwa. Z jednej strony ma w tym pomóc montaż płotków przeciw drapieżnikom, z drugiej wypracowanie długoterminowego planu rozwiązania tego problemu na wyspie. – Ochrona tej dużej kolonii w istotny sposób przyczyni się do wsparcia stanu krajowej populacji mewy czarnogłowej oraz regionalnych populacji śmieszki i rybitwy rzecznej – podkreśla Groblewska.

Projekt “Minimalizacja drapieżnictwa na wyspie w kopalni Wójcice – kluczowej kolonii lęgowej mew i rybitw w skali Polski południowo-zachodniej” – finansowany jest z funduszu HeidelbergCement/BirdLife International przy wsparciu Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Czytaj więcej

Skomentuj