11 stycznia 2013 r. ukazało się ostateczne obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Jest ono obligatoryjne dla przedsiębiorstw podlegających pod obowiązki ustawy o efektywności energetycznej. Przedsiębiorstwa sporządzające oferty przetargowe na tzw. białe certyfikaty powinny zatem sprawdzić, czy ich przedsięwzięcia są uwzględnione Obwieszczeniu i kwalifikują się jako te za które można uzyskać system wsparcia. Termin składania ofert przetargowych do URE upływa w dniu 30 stycznia 2013 roku.

Link do rozporządzenia: http://monitorpolski.gov.pl/MP/2013/15


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj