Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Miasta przygotowane na sezon zimowy

Miasta przygotowane na sezon zimowy
jw
20.11.2023, o godz. 9:35
czas czytania: około 6 minut
0

Rozpoczyna się sezon zimowy, który potrwa do 30 marca przyszłego roku. Na wszystkie zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg publicznych w miastach zawarto umowy z wykonawcami. Jak do zimy przygotowały się Białystok i Lublin?

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Na wszystkie zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg publicznych w Białymstoku, w tym na zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zatok autobusowych, monitoring pojazdów GPS oraz na prognozę pogody, Miasto zawarło umowy z ośmioma wykonawcami. Zabezpieczono też środki finansowe na ten cel.

Białystok gotowy na zimę

Zgodnie z obowiązującymi umowami od 1 października obowiązywał sezon przedzimowy, który zakończył się 15 listopada 2023 r. Od tego dnia mamy sezon zimowy. Prezydent Miasta Białegostoku – jako zarządca dróg publicznych – zorganizował na początku października spotkanie z wszystkimi wykonawcami, aby omówić istotne sprawy towarzyszące prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg (ZUD) i wypracowaniu jak najlepszych efektów współpracy.

– W sezonie zimowym wykonawcy postawieni są w stan wyższej gotowości. Powinni pozostawać w pełnej dyspozycji Miasta, aby móc podejmować działania w razie zachodzącej konieczności. W ciągu jednej godziny od powzięcia decyzji o uruchomieniu akcji, firmy oczyszczające zobligowane są do stawienia się na ulicach Białegostoku – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Zgodnie z zawartymi umowami przed rozpoczęciem sezonu zimowego wykonawca w każdym z sześciu sektorów miasta zobowiązany był do zgromadzenia zapasów chlorku sodu (pospolita sól drogowa) w liczbie co najmniej 500 ton na sektor, chlorku wapnia lub chlorku magnezu – co najmniej 50 ton oraz kruszywa łamanego – 100 ton na sektor. Przeprowadzone przez inspektorów kontrole w bazach firm, sprawdzające stan przygotowań do prowadzenia akcji ZUD pod względem zgromadzonych zapasów środków do zwalczania śliskości na drogach i chodnikach, a także posiadanego potencjału sprzętowego potwierdziły, że zostały one zgromadzone w wymaganych ilościach, a nawet nieco większych. Poza tym w sytuacji kryzysowej będzie także możliwość wykorzystania 900 ton soli drogowej zabezpieczonej dodatkowo przez Miasto. W trakcie sezonu zimowego (do końca lutego każdego roku obowiązywania umów) wykonawcy zobowiązani są do uzupełniania zapasów soli drogowej w takim stopniu, aby można było prowadzić skuteczne działania przy długotrwałych opadach śniegu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, sytuacja we wszystkich sektorach miasta przedstawiała się następująco:

Materiały:

 • sól drogowa (NaCl) na miejscu lub zamówione – 9 066 ton
 • piasek/kruszywo łamane, na miejscu lub zamówione – 1 510 ton
 • chlorek magnezu/wapnia na miejscu lub zamówione – 342 tony

Sprzęt:

 • Pługo-posypywarki ulice główne – 44 szt. + 6 szt. rezerwowych
 • Pługo-posypywarki ulice osiedlowe – 26 szt.
 • Pługo-posypywarki (ciągniki) chodniki – 25 szt.

Firmy będą prowadziły działania w ramach akcji biernej, akcji interwencyjnej oraz akcji czynnej w zależności od wystąpienia określonych warunków pogodowych.

Akcja bierna:

 • firmy są w dyspozycji zamawiającego,
 • pełnią dyżury dyspozytorskie i patrolują drogi, w razie konieczności zgłaszają potrzebę podjęcia akcji,
 • zwalczają śliskość na mostach, wiaduktach, estakadach oraz zjazdach i podjazdach,
  usuwają sople lodowe z obiektów inżynierskich.

Akcja interwencyjna:

 • polega na jednokrotnym posypaniu środkami chemicznymi wszystkich ulic.

Akcja czynna:

 • polega na wykonywaniu czynności długotrwałych, związanych z utrzymaniem przejezdności ulic przez usunięcie śniegu i zwalczanie śliskości, zgodnie z przyjętymi standardami prowadzenia robót.

Firmy zadeklarowały zatrudnienie do tych zadań 212 osób. Na zimowe odśnieżanie miasta w sezonie 2023/2024 zaplanowano wydatek ok. 28 mln zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi na koniec sezonu, bo wszystko zależy od tego, jaka będzie ta zima.

Lublin nie pozostaje w tyle

53 solarki, 22 ciągniki, ładowarki i pługi oraz 4 tys. ton soli drogowej czekają w gotowości do podjęcia akcji w ramach zimowego utrzymania miasta. Służby i specjalistyczny sprzęt jest przygotowany do tegorocznej “Akcji Zima” 2023/2024.

– Wszystkie służby są przygotowane do tegorocznej akcji. Przeprowadziliśmy kontrolę zakontraktowanego sprzętu oraz zasobów soli i piasku. Pojazdy są wyposażone w urządzenia telemetryczne służące do monitoringu ich pracy, a analiza danych pogodowych prowadzona jest całodobowo. Priorytetem jest dla nas eliminowanie zagrożeń związanych z wystąpieniem zimowych zjawisk pogodowych, a tym samym utrzymanie zachowania drożności lubelskich ulic i ciągów pieszych. Sprawne działanie przekłada się na bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców miasta – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zimowym utrzymaniem objęte są zarówno drogi, jak i tereny miejskie zlokalizowane poza pasem drogowym. Za utrzymanie dróg odpowiada Zarząd Dróg i Mostów, a za tereny miejskie, które nie są drogami – Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej. W przypadku dróg miasto podzielone jest na 7 rejonów zimowego utrzymania. ZDiM odpowiada za odśnieżanie łącznie ok. 705 km dróg, w tym: dróg wojewódzkich – 44 km, dróg powiatowych – blisko 148 km, dróg gminnych – 406 km oraz dróg wewnętrznych – 107 km. Ponadto w stałym zimowym utrzymaniu pozostaje powierzchnia ponad 507 tys. m2 chodników, parkingów, schodów, kładek, skrzyżowań i dojść do przejść dla pieszych. Z kolei tereny poza pasem drogowym objęte stałym zimowym utrzymaniem podzielono na 4 rejony miasta. Ich łączna powierzchnia wynosi ok. 230 ha. Za każdy z rejonów odpowiada firma wyłoniona w przetargu, która zobowiązana jest do dysponowania odpowiednim sprzętem i niezbędnymi materiałami do realizowania akcji, a także prowadzenia całodobowych dyżurów. Tereny niebędące w stałym utrzymaniu są monitorowane i odśnieżane w zależności od potrzeb, czy też po otrzymanym zgłoszeniu. Odśnieżanie interwencyjne jest realizowane po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów objętych stałym utrzymaniem.

Bieżąca kontrola

W ramach “Akcji Zima” stałą analizę sytuacji, szczególnie w zakresie transportu, utrzymania dróg, a także warunków atmosferycznych prowadzi Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wykorzystywane są do tego systemy monitoringu wizyjnego, sieć stacji pogodowych oraz programy analityczne. Miasto ma również podpisaną umowę na świadczenie usługi indywidualnej osłony meteorologicznej obejmującą m.in. codzienne prognozy, ostrzeżenia i analizy meteorologiczne oraz stały całodobowy kontakt z dyżurnym meteorologiem. W celu bieżącej analizy sytuacji wykorzystywany jest również system pozycjonowania i monitoringu stanu pracy całego sprzętu odśnieżającego miasto. Jest to system, który w realnym czasie pokazuje zarówno lokalizację oraz ilość sprzętu zaangażowanego do zimowego utrzymania miasta.

W akcję zimowego utrzymania włączone jest także MPK Lublin. Spółka odpowiedzialna jest za odśnieżanie 780 przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Udział w akcji biorą również funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy patrolują miasto i kontrolują stan infrastruktury. W związku z obowiązkiem odśnieżania, kontrolowani są także prywatni zarządcy nieruchomości.

Bezpośredni wpływ na koszty zimowego utrzymania miasta mają warunki atmosferyczne. Za sezon 2022/22023 całkowity koszt zimowego utrzymania ulic wyniósł ok. 12,6 mln zł. Najbardziej kosztowna była doba 16-17 grudnia 2022 r. Akcja zimowego utrzymania miasta prowadzona jest co roku, w okresie od listopada do końca marca.

Materiały i pojazdy będące w gotowości w sezonie 2023/2024:

 • solarki opłużone – 39,
 • solarki małe – 14,
 • ciągniki o mocy powyżej 75KM – 6,
 • ładowarki – 7,
 • równiaki lub pługi wirnikowe – 4,
 • samochody do wywozu śniegu – 8,
 • ciągniki małe (do 1,9 t) – 16.

Materiały do zimowego utrzymania dróg (zapasy materiałów są uzupełniane na bieżąco podczas prowadzonej akcji):

 • chlorek sodu (sól drogowa) – 4 050 t,
 • chlorek wapnia techniczny – 7,7 t,
 • piasek – 750 t,
 • solanka – wytwarzana na bieżąco według potrzeb.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 NIEBEZPIECZNE [31.05-17.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024