1 / 3

Zarząd dróg i rozstawił na terenie Piotrkowa „hotele dla owadów”. Zlokalizowano je w 4 miejscach. Wszystko w trosce o środowisko naturalne.

Park Belzacki, skwer im. kardynała S. Wyszyńskiego, okolice ronda Sulejowskiego oraz al. Concordii to cztery miejsca, w których od kilku dni spacerujący piotrkowianie mogą zauważyć niewielkie drewniane budki.

– W celach wspomożenia bioróżnorodności rozstawiliśmy tzw. „hotele dla owadów”, które w połączeniu z wyznaczonymi strefami ekologicznymi, mają być siedliskiem pożytecznych zapylaczy – informuje Mikołaj Chmielewski ze ZDiUM i dodaje, że wokół hoteli wydzielono strefy wyłączone z regularnego koszenia, by stworzyć dogodne warunki dla żerowania.

To nie jedyne korzyści. – Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na gospodarkę wodną poprzez zwiększenie retencji wód opadowych. Ponadto wyższa bujna roślinność: zwiększy powierzchnię asymilacyjną do pochłaniania m.in. dwutlenku węgla (CO2), ogranicza rozprzestrzenianie się pyłów zawieszonych, pozwala ograniczyć parowanie, poprawia mikroklimat i powstrzymuje erozję gleb – wyliczają korzyści urzędnicy.

Warto podkreślić, że wszystkie ww. czynniki wpływają na zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych, szczególnie odczuwalnych w miastach. To kolejny przykład ekologicznych działań podejmowanych przez piotrkowski samorząd.

Czytaj więcej

Skomentuj