Poznań na kilka dni stanie się polską stolicą ekologii, a to za sprawą Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, które odbędą się w dniach 22-25 listopada 2011.

Targi Poleko to platforma spotkań specjalistów z branży ochrony środowiska z Polski i zagranicy. Specjaliści mogą zapoznać się tu z aktualną ofertą, zaplanować zakup niezbędnych urządzeń, a także poszerzyć fachową wiedzę. Są to przede wszystkim przedstawiciele administracji samorządowej, zakładów gospodarki komunalnej, zakładów gospodarki odpadami, zakładów wodociągów i kanalizacji, przedsiębiorstw usługowych w sektorze ochrony środowiska, komórek ds. ochrony środowiska i inwestycji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przemysłowych, a także zakładów energetycznych, biur projektowych oraz firm wykonawczych specjalizujących się w inwestycjach w zakresie ochrony środowiska.

Na targach wydzielone będą cztery ekspozycje specjalne. Pierwsza to Salon Czystej Energii poświęcony technologiom i produktom związanym z wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych. Wśród wystawców tego salonu licznie reprezentowane będą przedsiębiorstwa oferujące zarówno ekologiczne rozwiązania dla firm, jak i produkty codziennego użytku. Dla wszystkich zainteresowanych tematem powtórnego wykorzystania materiałów oraz zmniejszenia produkcji odpadów przygotowywany jest drugi salon tematyczny – Salon Recyklingu. Na tej przestrzeni firmy zaprezentują urządzenia do odzysku i przetwarzania odpadów. W ramach Salonu Aparatury Kontrolno-Pomiarowej wystawcy przedstawią urządzenia przeznaczone do pomiarów, analiz laboratoryjnych i kontroli jakości wody, ścieków, powietrza oraz hałasu. Innowacyjne rozwiązania pokażą natomiast jednostki badawczo-rozwojowe i instytucje naukowo-badawcze zgłoszone w Salonie Nauki dla Środowiska.

Informacje na temat sposobów pozyskiwania funduszy na inwestycje ekologiczne będzie można uzyskać od przedstawicieli polskich organizacji rządowych i instytucji. Wśród wystawców nie zabraknie bowiem: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, Państwowego Instytutu Geologicznego.

W poszukiwaniu najbardziej skutecznych technologii chroniących środowisko warto przyjrzeć się inicjatywom tych krajów, które w dziedzinie ekologii mają znacznie większe doświadczenie. Okazją ku temu będą z pewnością organizowane na targach POLEKO wystąpienia narodowe. Udział w nich zapowiedziały m.in.: Niemcy, Kanada, Francja, Norwegia, Belgia, Dania, Austria oraz Szwajcaria.

Pogłębieniu teoretycznej wiedzy służyć będzie bogaty program konferencji, seminariów oraz forów o tematyce ekologicznej, przygotowywanych z partnerami branżowymi, ministerstwami i wydawnictwami. Podczas targów odbędą się znane z poprzednich edycji: Forum Czystej Energii, cykl debat branŜowych poruszających zagadnienia energii odnawialnej oraz Forum Recyklingu – poświęcone powtórnemu wykorzystaniu materiałów oraz zmniejszeniu produkcji odpadów. Po raz drugi zorganizowany zostanie Glob Pełen Energii, cykl warsztatów dzięki którym będzie można poszerzyć swoją wiedzę na temat niekonwencjonalnych źródeł energii. Zaproszeni eksperci przybliżą wszystkim zainteresowanym zagadnienia dotyczące energetyki geotermalnej, słonecznej czy wiatrowej.

Spotkania kooperacyjne dotyczące transferu technologii odbędą się natomiast w ramach Eco-Match 2011. Celem przedsięwzięcia jest skojarzenie partnerów technologicznych poprzez bezpłatne indywidualne spotkania firm ze specjalistami z Polski i Europy.

Nowe przepisy dotyczące czystości oraz porządku w gminach to temat niezwykle aktualny, dlatego nie zabraknie go podczas spotkań targowych i debat branżowych.
Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon, towarzyszący targom w dniach 21-22 listopada, będzie jednym z nich. Sympozjum to w całości poświęcone zostanie kwestiom związanym z gospodarką odpadami i zmianami prawnymi w tym zakresie. Podobna tematyka podejmowana będzie w czasie forum organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami (22 listopada). Problemom z zagospodarowaniem zużytych opon, obowiązkom samorządów w tym zakresie oraz
istniejącym narzędziom i metodom ich rozwiązywania poświęcona będzie konferencja „Gumowy Surowiec – nowoczesne systemy zbiórki i zagospodarowania zużytych opon w Polsce. Rola i zadania gmin w tym zakresie w kontekście nowych przepisów”. Jej organizatorem drugiego dnia targów (23 listopada) jest Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, jedno z kluczowych zadań Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, to kolejne zagadnienie szeroko poruszane podczas POLEKO. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej i Fundacja REO przygotowują dwudniowe seminarium (22-23 listopada), podczas którego będzie można zasięgnąć informacji na temat technologii odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w budynkach i dowiedzieć się o stanie wdrażania pakietu klimatyczno-energetycznego w Polsce.

Szczegółowy program wydarzeń oraz imprez towarzyszących targom znajduje się na stronie internetowej: www.poleko.mtp.pl.

Równolegle z targami POLEKO odbędą się: Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA oraz Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj