Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny, organizowany przez firmę ABRYS już od 15 lat, od bieżącego roku zmienia nazwę na Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON.

Jest to obecnie największy w Polsce Kongres związany z ochroną środowiska. Ze względu na polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej chcemy, aby w tegorocznym Kongresie wzięli udział przedstawiciele większości krajów europejskich. Nowa, bardziej czytelna nazwa ENVICON ma pomóc w dotarciu do znacznie szerszego grona odbiorców zagranicznych zainteresowanych, tematem gospodarki komunalnej i ochroną środowiska w naszym kraju.

Głównym tematem krajowej części Kongresu będzie zmiana systemu gospodarowania odpadami w Polsce, związana z przekazaniem własności odpadów gminom. Część europejska spotkania dotyczyć będzie tworzenia dyrektyw odpadowych, ich transpozycji do prawa krajowego oraz realizacji ich zapisów.

Corocznie w Kongresie bierze udział ok. 500 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, firm komunalnych, polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz świata nauki. Gośćmi, prelegentami i uczestnikami są osoby, które zajmują najwyższe stanowiska i odgrywają kluczowe role w sektorze ochrony środowiska w Polsce. ENVICON organizowany jest pod patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego, Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011, Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Komisarza Unii Europejskiej ds. Ochrony Środowiska, Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.  Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON towarzyszy najważniejszym w Polsce oraz największym w Europie Środkowo – Wschodniej targom ochrony środowiska – POLEKO.

Więcej szczegółów na temat imprezy mozna znaleźć tutaj. 

 

 

 

 

Ramowy program ENVICON

21 listopada 2011 r.

MTP Poznań

·   Uroczyste otwarcie Kongresu – wystąpienia gości honorowych
·   SESJA I Polityka państwa w dziedzinie gospodarki odpadami
·   PANEL DYSKUSYJNY „Odpady gminną własnością – i co dalej?”
·   SESJA II Rola samorządu i firm prywatnych w nowym systemie
·   SESJA III Inwestycje w gospodarce odpadami – nowe możliwości
·   Uroczysta Gala Kongresu – wręczenie prestiżowych nagród i wyróżnień osobom i instytucjom najaktywniej działającym na rzecz ochrony środowiska.

22 listopada 2011 r.

MTP Poznań

·    wystąpienia gości honorowych z Unii Europejskiej
·    SESJA I Polityka Europejska w gospodarce odpadami
·    PANEL DYSKUSYJNY „Efektywna gospodarka odpadami – wyzwanie dla Europy"
                                    
*kolejność poszczególnych sesji może ulec zmianie


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj